Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

CV

Nedenfor følger et kortfattet utdrag fra min CV. Du kan ellers se min fulle CV her.

Fortellerkunstner, forfatter, førstelektor, kurator og selvstendig næringsdrivende.
Fast ansatt i 50 % ved Høgskolen i Oslo og Akershus som Høgskolelektor fra høsten 2004.
Faglig ansvarlig for studiet Fortellerkunst fra 2002
Faglig ansvarlig for Muntlig fortelling 1 fra 1998 – 2013 (med to års opphold innenfor den perioden)
Faglig ansvarlig for Muntlig Fortelling 2 fra 2004 (studiet ble arrangert for 5.gang 2014/2015)
Underviser og veileder på Master i Estetiske fag fra høsten 2013.
Har arbeidet som forteller siden 1996.

Pr. januar 2015 deltar Dahlsveen i følgende forskningsgruppe:
Litteratur og estetiske uttrykk for barn og unge med særlige behov – Styrke kompetansen vedrørende barn og unges særlige behov ved HiOA og i samfunnet gjennom samarbeid på tvers av fag og fakulteter og ved å fokusere på litteratur og estetikk.

[ssba]