Visdommens nedfallsfrukt

Noen er troende til å gjøre hva som helst og blant lam og de sorte får finnes det et og annet esel – fortellinger med humor og litt alvor. Her fortelles det historier om den viktige annerledesheten.

En opptreden som egner seg på konferanser og lignende. Lengde og innhold tilpasses konteksten. Laget på oppdrag av Kirkens bymisjon.

ProduksjonsarkVisdom

[ssba]