Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Bok med tradisjonelle erotiske fortellinger

I 2015 har jeg gitt ut en bok med tradisjonelle erotiske fortellinger. Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg 5000 år tilbake, de formidler et tema som er evigvarende, og at vi mennesker har grublet over de samme kjødelige tilstander i tusener av år. Fortellingene i denne boken strekker seg fra humoristiske usladdede anekdoter til erotikkens mørke side. De fleste av fortellingene her er beregnet på å bli muntlig fortalt og lyttet til. Kvaliteten i fortellingene ligger i lytternes ører.

Se mer her.