Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Fortellerkunstens hemmelighet

Dette praktiske kurset gir en innføring i muntlig fortellerkunst. Gjennom ulike øvelser får deltakerne innblikk i:

Hva en fortelling er

Hvor man finner fortellinger

Hvordan bearbeider man fortellinger

Hvordan formidle fortellinger

Kurset har en varighet fra 3 til 6 timer og tilpasses sammenhengen det skal inngå i.

Som oftest innebærer kurset følgende tre deler:

1. del – fantasiens grammatikk
I løpet av første del fokuserer det på å komme igang med å fortelle. Her er ikke det viktigste hva man forteller, men å fortelle. Ved hjelp av ulike øvelser settes det i gang fortellinger, hvis hensikt er å komme igang med å fortelle innenfor en morsom ramme. Her kommer vi også innpå hva som tilstede i en muntlig fortelling, hvordan man kan få lyttere til å identifisere seg med og lytte til en fortelling.

2. del – Det kulturbærende jeg-et
I Afrika sies det at et menneske er ikke død, før man slutter å fortelle om det. Alle mennesker bærer på en viktig kulturhistorie. I løpet av denne delen arbeider vi med personlige fortellinger og familiehistorier, enten de er sanne eller usanne.

3. del – Kulturbærende fortellinger
I den siste delen arbeider vi med muntlig traderte fortellinger som eventyr, myter ol. Her lærer deltagerne metoder på hvordan de kan innarbeide fortellinger og formidle disse videre.