FortellerSirkel

Fortellersirkel er en estetisk, demokratisk og didaktisk tilnærming til muntlig fortellerkunst. Fortellersirkelen ble utviklet i forbindelse med EU prosjektet Tales.

Fortellersirkelen fokuserer på følgende kompetanser: kommunikasjon, læring, interpersonelle og sosiale forhold, entreprenørskap og kulturell kompetanse.

Fortellersirkelen består av en rekke øvelser og fortellinger utviklet i forhold til kompetansene over.

Fortellersirkelen har en varighet på 2 timer og egner seg i ulike sammenhenger som i klasserommet og i en organisasjon.

ProduksjonsarkFortellersirkel

[ssba]