Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Fortelling i det fri – år 2002 – 2004

“Fortelling i det fri” var et prosjekt jeg initierte og ledet 2002 – 2004. Prosjektet gikk ut på å arrangere fortellersituasjoner ute i byrommet og ble støttet av Fritt Ord. Sommeren 2002 ble jeg kontaktet av Deichmanske Bibliotek, filial Grünerløkka med forespørsel om fortelling kunne arrangeres ute på plassen foran biblioteket på Grünerløkka. De ønsket å gjøre noe med plassen, samtidig som de ønsket å trekke til seg et nytt publikum/nye brukere av plassen. En rekke lørdager ble det fortalt ute foran biblioteket, det var til hell både for de som fortalte og de som lyttet. Dette ble tatt opp igjen sommeren 2003 og 2004, med støtte fra Fritt Ord.

Det er spesielt å oppleve dette ute. Tiltros for at fortellerformen er minimalistisk i sitt uttrykk, ble det skapt et rom med konsentrasjon og magi, mens trikker, biler og mennesker fartet forbi. Publikum som kom var alt fra spedbarn til gamle mennesker som trengte en stol å sitte på. De ble sittende.

Jeg brukte flere fortellere og disse fortalte for de som kom. De hadde altså ikke på forhånd planlagt hva som skulle skje, da de ikke visste hva som kom av publikum. Dette førte til at fortellersituasjonene ble meget levende.

Hensikten med prosjektet var:

å spre fortelling til folk som aldri har opplevd det før
å tilføre noe som på samme tid er gammelt og nytt i et fargerikt gatebilde
å skape et godt fortellertilbud som alle har mulighet til å delta på