Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

EVENTYRFESTIVAL VILLA FRIEDHEIM

I årene 2004 – 2008 hadde jeg ansvar for en eventyrfestival på Villa Fridheim.
Villa Fridheim ligner et eventyrslott. Og hele bygningen er rik på historier. Bygningen ligger som et hjerte i Krødsherad kommune/Buskerud fylke, et område hvor kunstneren Theodor Kittelsen og eventyrsamleren Jørgen Moe virket. Deres tradisjonsrike materiale har Villa Friedheim ivaretatt og videreutviklet. Villa Fridheim ønsket at forholdet mellom barn og eventyr skulle ivaretatt, videreutviklet og fornyet. Villa Fridheim ønsket med festivalen å kvalitetsikre tilbud til barn og å ivareta deres nysgjerrighet og lek. Eventyrfestivalen la opp aktiviteter som fokuserer på interaksjon, formidling og kommunikasjon.

Målene for festivalen, som strak seg over tre dager var

Villa Fridheim ønsket å levendegjøre eventyret både som en muntlig fortellertradisjon, men også i andre formidlingsformer.

Målsetningen for arrangementet var:

1. Å skape et levende møte mellom eventyr og barn og vektlegger interaksjon mellom disse. .

2. Å vekke nysgjerrighet og kreativitet, og inspirere til økt bruk av eventyr.

3. Å være en møteplass for barn hvor de kan oppleve og delta sammen med andre.

4. Å gjenskape og fornye eventyrtradisjonen.

5. Å formidle og spre eventyr til nye lyttere.

EVENTYRFESTIVALENS PROGRAM

Eventyrfestivalen vil besto som oftest av følgende program:

Baby fortelling/teater – formidling av eventyr til de aller minste.

De tre mostrene – barn fikk prøve ut karding, spinning etc.

Dritt – fortellinger – publikum kunne sitte på utedoene og få høre passende fortellinger

Eventyrstunder – eventyrene fokuserte på Asbjørnsen & Moe og andre kulturelle varianter. Eventyrene ble formidlet av fortellere og passet for hele familien.

Hekseskole – et kurs hvor barn fikk tatt ut sine ”rampestreker”.

”Jeg fant” – eventyr fortelling og skattejakt ute i hagen

”Jeg har slikt å føre” – Askeladden tok med barn og voksne på et gåte løp/vandring gjennom skogen. Løypa besto av tablåer og fortelling hvor det var om å gjøre å løse hvilket eventyr det kommer fra.

”Kan du målbinde prinsessen” – et arrangement hvor barn og voksne muntlig ble utfordret i en kapplek.

Uteforestilling – gjerne klovneforestillinger

Kurs- Et år var det fortellerkurs med den britiske fortelleren Ben Haggarty. Kurset var beregnet på fortellere for videreutvikling av deres fortellermateriale og kunstneriske uttrykk.

Øvrig – Villa Fridheims faste utstillinger, ansiktsmaling, omvandrende troll og ridende prinsesser.

VILLA FRIDHEIM

Villa Friedheim ble bygget i 1890 – 92 av Svend Haug og i 1980 ble det et ”eventyrmuseum” på oppfordring fra direktøren i Norsk Kulturråd. Huset ligner et eventyrslott, med et stort tårn. Det består av 5 etasjer og 40 rom. I tillegg er det et flott uteområde om omgir huset. Her er det hage og skog.