Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Ekko med variasjoner – Norrøn mytologi

En fortellerproduksjon basert på norrøn mytologi

Hva: Gjennomførelse av en episk fortellerforestilling for elever i grunnskolen. Produksjonen er basert på en produksjon gjennomført i London – Unicorn theatre februar 2010 


Tidsrom: Høst 2010 DKS Oslo

Målgruppe: 3 – 7. klasse
Lengde på forestilling: 1 timer (60 minutter)

”Å løpe om kapp med tanken” henspeiler på Tjalves kappløp med Huge i fortellingen ”Tors Ferd til Utgard”. Motivet kan også fremstå som en metafor for post post modernistisk akademisk tankegang. Denne norrøne myten har flere slike dynamiske motiver – sloss med alderdom, spise omkapp med ilden. Samt at den bærer i seg et metaperspektiv – fortellingen peker på skillet mellom illusjon og virkelighet, mens den selv fremstår i dag som en illusjon, samt at den fremhever hvordan en sterk tro, en overbevisning farger vår sanselig persepsjon. Norrøne myter blir ofte fortalt, da gjerne i en setting av kulturbærende romantikk, og sterkt påvirket av Snorre Sturlassons kristne forståelse av verdensbildet, samtidig og på en annen side – motiver fra norrøn mytologi blir fylt med konnotasjoner som peker på vold, rasisme og aggresjon.

Ved å relatere mytene fra norrøn mytologi til egne erfaringer, vil det være lettere å bære med seg fortellingene videre.

MÅL

1. Å skape refleksjon rundt norrøne myters samtidsaktualitet

2. Å gjenkjenne seg selv i Eldre Eddas komposisjon og materiale – dekonstruksjon

3. Å vekke interessen for og øke kunnskapen rundt norrøn mytologi og det episke

Beskrivelse:

Ekko med variasjoner
var en fortellerforestilling bestående av norrøne myter. Fortellerforestillingen kom på besøk i klasserommet eller annet egnet rom.
Den hadde varighet på 60 minutter.