Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Meg og mitt biologiske mangfold

En fortellerforestilling og fortellerverksted for ungdom i alderen 13 – 18 år

Tidsrom: 2008
Oppdragsgiver: DKS Oslo – skoleturne

Målsetninger: å arbeide med det muntlige uttrykket (genetisk mangfold)
Å se på det muntliges sosiale rom (Økosystemets mangfold)

Beskrivelse av prosjektet

Kjernen i prosjektet er fortellerforestillingen. Utarbeidelse av fortellerforestillingen brukte en referanse gruppe innenfor målgruppen. Referansegruppen pekte på egnende fortellinger og stiler som det fortelle i. I dette ligger det også et læringspotensiale, hvor vi sammen må utarbeide en metodikk som navigasjon for tilbakemeldinger.

Dramaturgisk tok forestillingen ta utgangspunkt i det muntlige i seg selv, det vil si det er assosiative og det binære konsept ble brukt, forestillingen ble bygget opp etter kontraster.

Forestillingen så på gestikken og rombruken som konkrete elementer hentet fra fortellinger og den situasjonen fortellingen befant seg i. Utfra sjangertrekk og kulturkoder fikk hver fortelling sitt spesifikke særpreg og plassering i rommet.

Det var også et fortellerverksted knyttet til prosjektet. Fortellerverkstedet var rettet mot ungdom og hensikten var å gi dem innføring i å opptre muntlig, samtidig som de fokuserer på egne fortellinger. Dette skulle være med på å gi dem trygghet i sin egen identitet i det de opptrer muntlig. Verkstedet besto av øvelser og strakk seg over 4 timer fordelt over 2 ganger.