En fortellerforestilling og fortellerverksted for ungdom i alderen 13 – 18 år

Tidsrom: 2008

Oppdragsgiver: DKS Oslo – skoleturne

Målsetninger: å arbeide med det muntlige uttrykket (genetisk mangfold)

Å se på det muntliges sosiale rom (Økosystemets mangfold)

Beskrivelse av prosjektet

Kjernen i prosjektet er fortellerforestillingen. Utarbeidelse av fortellerforestillingen brukte en referanse gruppe innenfor målgruppen. Referansegruppen pekte på egnende fortellinger og stiler som det fortelle i. I dette ligger det også et læringspotensiale, hvor vi sammen må utarbeide en metodikk som navigasjon for tilbakemeldinger.

Dramaturgisk tok forestillingen ta utgangspunkt i det muntlige i seg selv, det vil si det er assosiative og det binære konsept ble brukt, forestillingen ble bygget opp etter kontraster.

Forestillingen så på gestikken og rombruken som konkrete elementer hentet fra fortellinger og den situasjonen fortellingen befant seg i. Utfra sjangertrekk og kulturkoder fikk hver fortelling sitt spesifikke særpreg og plassering i rommet.

Det var også et fortellerverksted knyttet til prosjektet. Fortellerverkstedet var rettet mot ungdom og hensikten var å gi dem innføring i å opptre muntlig, samtidig som de fokuserer på egne fortellinger. Dette skulle være med på å gi dem trygghet i sin egen identitet i det de opptrer muntlig. Verkstedet besto av øvelser og strakk seg over 4 timer fordelt over 2 ganger.

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

 Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har Kulturrådet arbeidet med informasjon og bevisstgjøring om konvensjonen, og gjennomført målrettet kunnskapsbygging i...

Master 2013

Master 2013

I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag. 

Kromosomer – meningsproduksjon – 2013

Kromosomer – meningsproduksjon – 2013

 Artikkelen er publisert i anatologien: Estetikk og samfunn Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk - utgitt av Fagbokforlaget.  facebooktwitterinstagram

Jeg vil ha saft

Jeg vil ha saft

Dette er et av de fortellerprogrammene jeg har gjennomført oftest Saft er godt. Saft fyller munnen med ein (må si EIN for det høres så godt ut) søt smak og sildrer lekent nedover halsen. Saft er laget av bær. Om det bare var så enkelt.Lillegutt vil ha saft. Saften er...

Lær meg å se 2002

Lær meg å se 2002

”Lær meg å se” besto av fortellerstunder hver eneste Fredag over en periode, med start våren 2002. Fortellerstundene ble gjennomført fortellere ved Fortellerkontoret Munn & Mæle, samt andre inviterte profesjonelle fortellere.   Ved hver enkelt gang fikk...

Snøfnugg 2000

Snøfnugg 2000

Dette var en lekende fortellerforestilling bestående av rytmer, regler og musikalitet om nisser, snø og fnugg. Forestillingen ble utviklet sammen med musiker Lene Gravlie. Forestillingen var på barnehageturne i 2000   facebooktwitterinstagram

Vestre toten Bibliotek 2014

Vestre toten Bibliotek 2014

Her arbeidet jeg med nyankomne over fire ganger. Hensiktene var at de skulle fortelle personlige fortellinger som kunne egne seg på radio. 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på Skaldskurs nyhetsbrev som kommer en gang i måneden. I nyhetsbrevet får du en oversikt over muntlig fortellerkunst i Norge.