Stuntblogging bygger på ideen om ”shared creativity” hvor alle deltagerne handler som en kreativ enhet. I tillegg henter stuntblogging ideer fra tradisjonell fortelling ved at det er fokus på narrativitet, fellesskap og individuelt uttrykk. Stuntblogging er både en metode og opplevelse og har elementer fra det performative ved at det skjer her og nå og kan ikke gjentas. Stuntblogging operer innenfor et kort tidsaspekt og når det er ferdig på et forhåndsavtalt tidspunkt, dør bloggen og dets innhold forsvinner.

Stuntbloggen har en initiativtager som oppretter bloggen, inviterer deltagere, setter rammer og kommer med første impuls i en kreativ prosess. Det er viktig at initiativtager ikke har en definisjonsmakt, hver enkelt deltager skal skape og bidra utfra egne ideer og ønsker.

Stuntbloggen har holismen som prinsipp i den forstand at den har et ønske om å ivareta det hele menneske.

Hensiktene med stuntblogging er blant annet å dele kunnskap og inspirere til videre kreativitet.

Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

 I 2002 mottok jeg reisestipend fra Statens reisestipend. Stipendpengene ble brukt til å reise til England for å følge flere fortellere der. Videre reiste jeg til San Fransisco i USA og arbeidet med den amerikanske fortelleren Laura Simms.    ...

Vestre toten Bibliotek 2014

Vestre toten Bibliotek 2014

Her arbeidet jeg med nyankomne over fire ganger. Hensiktene var at de skulle fortelle personlige fortellinger som kunne egne seg på radio. 

Master 2013

Master 2013

I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag. 

Flattbrød og sirkus 2013

Flattbrød og sirkus 2013

På kulturrådets årlige konferanse for kulturvern, hadde jeg et innlegg om muntlig fortellerkunst.