Mars 2020 ble jeg intervjuet av tidsskriftet Dag og Tid.