Kromosomer 2012

Kromosomer 2012

Støttet av norsk kulturråd Kromosomer er en fortellerforestilling som under bearbeidelse og gjennomføring samarbeider og samspiller med digitale, virtuelle og sosiale medier. Kromosomer er også et laboratorium for undervisning og sosialt entreprenørskap.  ...
Sheherazade 2011 – 2013

Sheherazade 2011 – 2013

Sheherazade var et prosjekt som så på bruk av muntlig fortelling i voksenopplæring. Prosjektet var et EU prosjekt innenfor Grundtvig programmet og foregikk i perioden desember 2011 til november 2013. Det har ikke tidligere vært gjennomført et lignende prosjekt verken...
Latina 2010 – 2016

Latina 2010 – 2016

Latina er en internasjonal sommerskole drevet av Oslomet. Her har jeg hatt fortellerkurs for studenter som ønsker å bli lærere. I 2011 var sommerskolen lagt til Kina.  Tradisjonelle erotiske fortellinger Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som...
Asylos for troll 2011

Asylos for troll 2011

Dette var et prosjekt jeg ikke deltok i som forteller, men sørget for finansiell støtte til. Det har vært en ”uformell” kontakt mellom fortellermiljøene i Hellas og Norge siden 2008. Norske enkelt fortellere har deltatt i festivalen på øya Kea og holdt enkeltstående...