Kromosomer 2012

Kromosomer 2012

Støttet av norsk kulturråd Kromosomer er en fortellerforestilling som under bearbeidelse og gjennomføring samarbeider og samspiller med digitale, virtuelle og sosiale medier. Kromosomer er også et laboratorium for undervisning og sosialt entreprenørskap.  ...
Fortellerdagen fra 2012

Fortellerdagen fra 2012

Den store fortellerdagen blir hvert arrangert den 15. Januar – Peter Christen Asbjørnsen fødselsdag. Den første fortellerdagen ble arrangert i 2012. Planleggingen mot den første fortellerdagen begynte 3. september 2011. Fortellerdagen er til for å utgjøre en...
Federation for storytelling i Europe 2008

Federation for storytelling i Europe 2008

 I 2008 var jeg ansvarlig for det første FEST arrangementet. Dette er en organisasjon for den muntlige fortellerkunsten i Europa. Ideen med FEST var å se på de stadig nye fortellerbevegelsene som vokser fram over hele Europa, å føye disse sammen og stimulere til...
Telemarksforsk 2007

Telemarksforsk 2007

Jeg fikk i oppdrag av Telemarksforsk å arbeide med to gårder. Fokus var hvordan de kunne bruke muntlig fortelling til å fremme sine produkter.  Statens kunstnerstipend  I 2002 mottok jeg reisestipend fra Statens reisestipend. Stipendpengene ble brukt til å reise til...
Subscene 2006

Subscene 2006

Sub i Kirkegt. 34, Oslo.  Gjennom 8 fortellerkvelder utfordret fortellere grensene mellom tro og utro. Hva vil det si å være tro som venn, livsledsager og i religion. De gode historiene viser humoristiske scener fra menneskers streben etter sannhet og alvorlige glimt...
De Eventyrlige Fabelfanter forteller ”Kvinner i Klassiskere” – når kvinnene ikke lenger står i skyggen av ”testosteronfylte prosahingster” – 2006

De Eventyrlige Fabelfanter forteller ”Kvinner i Klassiskere” – når kvinnene ikke lenger står i skyggen av ”testosteronfylte prosahingster” – 2006

Støttet av Sagene bydel. Tre kvinnelige fortellere fortalte om kvinner fra tradisjonelle historier. MÅL Å bringe fram kvinnene i kulturbærende historier                              Å formidle opprinnelig muntlige historier muntlig Å presentere rik kulturarv til...