Vestre toten Bibliotek 2014

Vestre toten Bibliotek 2014

Her arbeidet jeg med nyankomne over fire ganger. Hensiktene var at de skulle fortelle personlige fortellinger som kunne egne seg på radio.  Tradisjonelle erotiske fortellinger Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og...
Den Nasjonale scene i Bergen

Den Nasjonale scene i Bergen

Her hadde jeg fortellerkurs for skuespillere. Det faglitterære fond 2014 I 2014 fikk jeg stipend til å skrive ny bok om muntlig fortellerkunst.  Statens kunstnerstipend  I 2002 mottok jeg reisestipend fra Statens reisestipend. Stipendpengene ble brukt til å reise til...
Master 2013

Master 2013

I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag.  Master 2013 I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag.  ImKult 2014 ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med...
Østfold fylkesmuseum 2013

Østfold fylkesmuseum 2013

Dette var et kurs tilpasset museumsformidling.  Tradisjonelle erotiske fortellinger Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en...
Nettverk Nordmøre

Nettverk Nordmøre

Her hadde jeg kurs for barnehageansatte.  Jacobsen på lørdag 2013 Universitas 2012 Cultura Teatro 2009 Kulturnatt Oslo 2014 Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Museum og Hønselovisa huset. Her tok jeg med to studenter og fortalte "arbeider fortellinger". ...
Human-Etisk forbund 2013

Human-Etisk forbund 2013

Her hadde jeg et kurs i fortellerteknikk for gravferdstalere.  Grimme Rødhette DKS 2012 Forestillingen ble gjennomført i OSLO DKS 2012:  Vet du egentlig hvem lille Rødhette er? Alle kjenner henne, hun har blitt en del av vår barneoppdragelse. Dette er en...