CV

CV

Nedenfor følger et kortfattet utdrag fra min CV. Du kan ellers se min fulle CV her.

Fortellerkunstner, forfatter, førstelektor, kurator og selvstendig næringsdrivende.
Fast ansatt i 50 % ved Høgskolen i Oslo og Akershus som Høgskolelektor fra høsten 2004.
Faglig ansvarlig for studiet Fortellerkunst fra 2002
Faglig ansvarlig for Muntlig fortelling 1 fra 1998 – 2013 (med to års opphold innenfor den perioden)
Faglig ansvarlig for Muntlig Fortelling 2 fra 2004 (studiet ble arrangert for 5.gang 2014/2015)
Underviser og veileder på Master i Estetiske fag fra høsten 2013.
Har arbeidet som forteller siden 1996.

Pr. januar 2015 deltar Dahlsveen i følgende forskningsgruppe:
Litteratur og estetiske uttrykk for barn og unge med særlige behov – Styrke kompetansen vedrørende barn og unges særlige behov ved HiOA og i samfunnet gjennom samarbeid på tvers av fag og fakulteter og ved å fokusere på litteratur og estetikk.