fou

FOU

FOU står for forskning og utvikling og i min stilling som førstelektor har jeg timer til dette.
I år er disse timene fordelt mellom prosjektene:
”En håndbok i å forstå troll”
og
EU prosjektet TALES, som du kan lese mer om her.