Mimesis

Mimesis Heidi Dahlsveen

Jeg har arbeidet som profesjonell fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996. Mitt hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger.

Jeg arbeider også som førstelektor i muntlig fortellerkunst.

Det hender at jeg lever et virtuelt liv, vanligvis med avataren Mimesis Monday.

I have worked as a professional storyteller nationally and internationally since 1996. My main focus is to make traditional stories contemporary. In 2008 I published an introductory book in storytelling.

I also work as associate professor in storytelling.

Inbetween I also lives a virtual life, usually under the avatar Mimesis Monday.