Dette var en festival jeg var med på å arrangere fra 2004 til 2008. Etter dette overtok gruppen Fabelaktig prosjektet med å spre eventyr til familier med barn.

Villa Fridheim ligner et eventyrslott. Og hele bygningen er rik på historier. Bygningen ligger som et hjerte i Krødsherad kommune/Buskerud fylke, et område hvor kunstneren Theodor Kittelsen og eventyrsamleren Jørgen Moe virket. Deres tradisjonsrike materiale har Villa Friedheim ivaretatt og videreutviklet. De har utstillinger med ny kunst, faste eventyrutstillinger og eventyrstunder.

Villa Fridheim ønsket å levendegjøre eventyret både som en muntlig fortellertradisjon, men også i andre formidlingsformer. Eventyrfestivalen foregikk i begynnelsen av juli.                                                         

Målsetningen for arrangementet var:

  1. Eventyrfestivalen skulle skape et levende møte mellom eventyr og barn.
  2. Eventyrfestivalen skulle vekke nysgjerrighet og kreativitet, og inspirere til økt bruk av eventyr.
  3. Eventyrfestivalen skulle være en møteplass for barn hvor de kunne oppleve ting sammen med andre.
  4. Eventyrfestivalen skulle gjenskape og fornye eventyrtradisjonen.
  5. Eventyrfestivalen skulle formidle og spre eventyr til nye lyttere.

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Nordisk fortellerseminar – Finland – 2019

Nordisk fortellerseminar – Finland – 2019

Jeg ledet følgende kurs: Den norrøne myten i dag De norrøne mytene representerer tankemodeller som en gang var, hvordan kan disse mytene bli en del av dagens samfunnsforståelse? Dette kurset vil gjennom praktisk opplegg utforske og drøfte fortelleren som en...

Historisk museum 2019

Historisk museum 2019

I forbindelse med prosjektet Fimbulvinter, hadde jeg kurs for forskere ved Historisk museum. 

Bibliotekarutdanningen Oslomet 2016

Bibliotekarutdanningen Oslomet 2016

Jeg har hatt workshops og gjesteforelesninger på Bachelorutdanningen i Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Jeg har særlig bidratt på fordypningsemnet i litteraturformidling.

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

 Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har Kulturrådet arbeidet med informasjon og bevisstgjøring om konvensjonen, og gjennomført målrettet kunnskapsbygging i...

Kromosomer – meningsproduksjon – 2013

Kromosomer – meningsproduksjon – 2013

 Artikkelen er publisert i anatologien: Estetikk og samfunn Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk - utgitt av Fagbokforlaget.  facebooktwitterinstagram

Oral storytelling as artistic research 2020

Oral storytelling as artistic research 2020

Jeg skapte og var faglig ansvarlig for følgende studie høsten 2020: Oral storytelling as artistic research  - a course on master level ECTS credits 5 Oral storytelling as an art form is a growing field in the contemporary performing art scene. This course places...