En fortellerkonsert som baserer seg på naiv humor i det den gjør forsøk på å forstå grotesk realisme

Fortellerkonsertens ramme var historien om Belle Gunnes, en historie som gir ny dybde til Selbu vottene. Nordmannen som gjorde amerikaner av seg, en bedrager og massemorderske. Fortellerkonserten skulle ta utgangspunkt i Bakhtins begrep ”grotesk realisme” – en analyse av middelalderens latterkultur. Her var det onde og grusomme også en del av latterkulturen, ikke fordi det ikke ble tatt seriøst, men fordi det også representerte en del av gjenfødelsen i karnevalsritualene. Djevelen var for eksempel ikke en skremmende og melankolsk skikkelse slik han fremstår middelalderen. Djevelen representerte det glade vanvidd, en verden som var snudd opp og ned. Videre ville vi se på om det er mulig å rendyrke naive som en intuitiv opplevelse.

Hvaler DKS 2011 – 2012

Hvaler DKS 2011 – 2012

Jeg fortalte jevning for 1. - 4. trinn på det to grunnskolene på Hvaler.    Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige...

Ekko med variasjoner 2010

Ekko med variasjoner 2010

En fortellerproduksjon basert på norrøn mytologi Hva: Gjennomførelse av en episk fortellerforestilling for elever i grunnskolen. Produksjonen er basert på en produksjon gjennomført i London – Unicorn theatre februar 2010   
  Tidsrom: Høst 2010 DKS Oslo Målgruppe: 3 –...

Norsk fortellerforum 2009

Norsk fortellerforum 2009

Hvordan etablere et senter som kan ivareta muntlig fortellerkunst og fortelleres felles interesser? Sammen med Torgrim Mellum Stene, Amir Mirzai, Anne Grete Grude, Terje Grøsseth, Marta Onstein satt jeg i en faggruppe som skulle utrede behovet for et senter. ...

Sommerskole

Sommerskole

Jeg utviklet et internasjonalt sommerkurs i muntlig fortelling på ti studipoeng. 

Muntlig fortelling 2

Muntlig fortelling 2

i 2004 ble muntlig fortelling 2 igangsatt på Oslomet. Jeg hadde selv utviklet studiet med hensikt å videreutdanne studenter eller la studenter få mulighet til å ta 60 (30+30) studiepoeng i muntlig fortellerkunst. Studiet ble gjennomført med fem kull.  Du kan melde deg...

Fabula Storytelling Stockholm 2019

Fabula Storytelling Stockholm 2019

For Fabula Storytelling gjennomførte jeg forestillingen Vår sammen med Gyrid Nordal Kaldestad. I tillegg hadde jeg kurs for fortellere.