En fortellerproduksjon basert på norrøn mytologi

Hva: Gjennomførelse av en episk fortellerforestilling for elever i grunnskolen. Produksjonen er basert på en produksjon gjennomført i London – Unicorn theatre februar 2010   


 Tidsrom: Høst 2010 DKS Oslo

Målgruppe: 3 – 7. klasse

Lengde på forestilling: 1 timer (60 minutter)

”Å løpe om kapp med tanken” henspeiler på Tjalves kappløp med Huge i fortellingen ”Tors Ferd til Utgard”. Motivet kan også fremstå som en metafor for post post modernistisk akademisk tankegang. Denne norrøne myten har flere slike dynamiske motiver – sloss med alderdom, spise omkapp med ilden. Samt at den bærer i seg et metaperspektiv – fortellingen peker på skillet mellom illusjon og virkelighet, mens den selv fremstår i dag som en illusjon, samt at den fremhever hvordan en sterk tro, en overbevisning farger vår sanselig persepsjon. Norrøne myter blir ofte fortalt, da gjerne i en setting av kulturbærende romantikk, og sterkt påvirket av Snorre Sturlassons kristne forståelse av verdensbildet, samtidig og på en annen side – motiver fra norrøn mytologi blir fylt med konnotasjoner som peker på vold, rasisme og aggresjon.

Ved å relatere mytene fra norrøn mytologi til egne erfaringer, vil det være lettere å bære med seg fortellingene videre.

MÅL

  1. Å skape refleksjon rundt norrøne myters samtidsaktualitet
  2. Å gjenkjenne seg selv i Eldre Eddas komposisjon og materiale – dekonstruksjon
  3. Å vekke interessen for og øke kunnskapen rundt norrøn mytologi og det episke

Beskrivelse:

Ekko med variasjoner

var en fortellerforestilling bestående av norrøne myter. Fortellerforestillingen kom på besøk i klasserommet eller annet egnet rom.

Den hadde varighet på 60 minutter.

Hett på tunga 2000

Hett på tunga 2000

Dette var et program basert på erotiske tradisjonelle fortellinger. Programmet ble fortalt både nasjonalt og internasjonalt. 

Episoder av gresk mytologi

Episoder av gresk mytologi

Kort fortalt handler historien om dødsguden Hades som lever ensom i sitt mørke rike. Her nede får han høre latteren til Core, datter av fruktbarhetsgudinnen Demeter. Besatt av Core, røver Hades henne ned til dødsriket, hvor hun må leve og her får hunnavnet Persefone....

Vår 2019

Vår 2019

Forestillingen Vår   År 524 etter Kristus fødes en jente som folket ville sette ut i skogen for å dø. ”Hun har et jotunsinne”, fortelles det, ”Hun vil aldri oppføre seg som en kvinne.” Jenta får navnet Hervor og spådommen går i oppfyllelse. Hun vokser opp og blir...

Svinsk – Åndelig degenerering

Svinsk – Åndelig degenerering

Forestillingen hadde premiere på fortellerfestivalen i Oslo 2018 Dette er en fortellerforestilling som forankres både i litteratur, immateriell kulturarv og scenekunst. På et overordnet plan drøfter forestillingen maktstrukturer som synliggjøres gjennom metaforer,...

23.27 – en musikalsk fortellerforestilling

23.27 – en musikalsk fortellerforestilling

Beskrivelse 23 27 – en musikalsk fortellerforestilling om å miste et barn   23.27 er en musikalsk fortellerforestilling som hadde premiere 23. mars 2017 under fortellerfestivalen i Oslo. I fortellerforestillingen blir en autobiografisk fortelling om å miste et...

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender – en musikalsk fortellerforestilling om lykke Dette er en musikalsk fortellerforestilling som tar lytterne med til et bortenfor sted. Forestillingen handler om Askefisen, misunnelige brødre og en konge som ikke kan få nok av ting som ikke finnes....

Vår 2019

Vår 2019

Forestillingen Vår   År 524 etter Kristus fødes en jente som folket ville sette ut i skogen for å dø. ”Hun har et jotunsinne”, fortelles det, ”Hun vil aldri oppføre seg som en kvinne.” Jenta får navnet Hervor og spådommen går i oppfyllelse. Hun vokser opp og blir...

Svinsk – Åndelig degenerering

Svinsk – Åndelig degenerering

Forestillingen hadde premiere på fortellerfestivalen i Oslo 2018 Dette er en fortellerforestilling som forankres både i litteratur, immateriell kulturarv og scenekunst. På et overordnet plan drøfter forestillingen maktstrukturer som synliggjøres gjennom metaforer,...

Gamlebyen skole 2016 – 2019

Gamlebyen skole 2016 – 2019

 Siden 2016 har jeg hatt jevnlige fortellerstunder på Gamlebyen skole i Oslo. Fortellerstundene er knyttet til biblioteket.  facebooktwitterinstagram

Lakkegata skole 2015

Lakkegata skole 2015

En hel uke fortalte jeg for de ulike trinnene på skolen i forbindelse med leseuke. 

Grimme  Rødhette DKS 2012

Grimme Rødhette DKS 2012

Forestillingen ble gjennomført i OSLO DKS 2012:  Vet du egentlig hvem lille Rødhette er? Alle kjenner henne, hun har blitt en del av vår barneoppdragelse. Dette er en fortellerforestilling som forteller deg en av mange sannheter om Rødhette. En forestilling som viser...

Oral storytelling as artistic research 2020

Oral storytelling as artistic research 2020

Jeg skapte og var faglig ansvarlig for følgende studie høsten 2020: Oral storytelling as artistic research  - a course on master level ECTS credits 5 Oral storytelling as an art form is a growing field in the contemporary performing art scene. This course places...