Støttet av norsk kulturråd

Kromosomer er en fortellerforestilling som under bearbeidelse og gjennomføring samarbeider og samspiller med digitale, virtuelle og sosiale medier.

Kromosomer er også et laboratorium for undervisning og sosialt entreprenørskap.

Kjernen i prosjektet er norsk sagn. Sagn forstås i prosjektet som en antatt symbolsk fremstilling som oppstår i det vi møter fenomener (memorater) som vekker anstøt. Karakterene i sagnene representerer ”de andre” som vi definerer oss bort fra. Tiltross for at flere av dem har store likheter med oss selv, kan vi ikke akseptere ”de” som en del av oss. Sagnet gjør forsøk på å normalisere det fremmedgjorte, det som skiller seg ut og vekker anstøt. Det forenkler virkeligheten og konserverer normerende forklaringsmodeller innenfor et gitt samfunn.

Hensikten med prosjektet er å undersøke begrepene ”kurator” og ”produsage”, å skape forbindelser mellom ”her og nå” øyeblikket og virtuelle og digitale/sosiale medier, å artikulere og reflektere erfaringene inn i undervisning og å undersøke hvordan identiteten representerer seg gjennom medienes uttrykk.

Metoden er å skape og produsere i ulike medier og plattformer med ”performance” og ”artefacts” som koordinatorer for refleksjon. Prosessen og gjennomføringen inkluderer: strukturerende møter mellom sagn og livsfortellinger, skapelse av avatarer og installasjoner i den virtuelle verden, skapelse og formidling av digitale fortellinger, utprøving og testing av modell for muntlig fortellerkunst, samt sammenligning av det performative i ulike medier.

Snikk Snakk 2002

Snikk Snakk 2002

En gang, etter at jeg hadde fortalt i en klasse, kom det et barn bort til meg og sa: ”Takk for at jeg fikk se!” Barnets umiddelbare reaksjon summerte opp essensen av hva muntlig fortellerkunst er. Historie og "å vite" betyr å se. Mennesker har alltid fortalt, enten i...

Brixen 2018

Brixen 2018

Den lille byen nord i Italia arrangerer en festival annenhvert år. Jeg hadde forestillinger for ungdom og voksne. 

Larkolldagene 2015

Larkolldagene 2015

Jeg fortalte for barnefamilier og skrev følgende i loggen: Forrige fortelleroppdrag var i en gate i Harstad og i går var jeg i skauen på Larkollen, og ja, jeg har på meg den samme kjolen. Larkolluka hadde annonsert meg som Heidi Dahlstrøm og var det kanskje derfor det...

Tikky Tikky Tembo og andre fortellinger fra 2011

Tikky Tikky Tembo og andre fortellinger fra 2011

En BarnefortellerForestilling om gutten med det lange navnet, det skumle i kjelleren og det fargeblinde trollet. Fortalt med rytmisk humor. Passer for familier med barn fra 3 år og oppover.

Eventyrkonsert 2011

Eventyrkonsert 2011

Her var jeg på oppdrag for Kolbotn Korps som laget en barnekonsert. Jeg fortalte blant annet Peter og Ulven.   Du kan melde deg på Skaldskurs nyhetsbrev som kommer en gang i måneden. I nyhetsbrevet får du en oversikt over muntlig fortellerkunst i Norge. 

Meg og mitt biologiske mangfold – 2008

Meg og mitt biologiske mangfold – 2008

En fortellerforestilling og fortellerverksted for ungdom i alderen 13 – 18 år Tidsrom: 2008 Oppdragsgiver: DKS Oslo - skoleturne Målsetninger: å arbeide med det muntlige uttrykket (genetisk mangfold) Å se på det muntliges sosiale rom (Økosystemets mangfold)...

Post Stillhet 2007

Post Stillhet 2007

Dette var en DKS forestilling for ungdom. Forestillingen tok utgangspunkt i den følgende opplevelsen: Jeg var overveldet av frykt. Jeg satte meg på stolen som var opphøyd av en platting. Og prøvde vel å finne en eller annen form for indre ro. Og prøvde å stole på de...

Kongen som bar liket

Kongen som bar liket

En forestilling utviklet for ungdom. Forestillingen åpnet på følgende måte:  Det var engang en mektig konge som satt på sin trone. Mens han satt der kom det gående en munk kalt ”Rik på tålmodighet”. Munken ga kongen en frukt. Kongen tok den og ga den til sin...

Oral storytelling as artistic research 2020

Oral storytelling as artistic research 2020

Jeg skapte og var faglig ansvarlig for følgende studie høsten 2020: Oral storytelling as artistic research  - a course on master level ECTS credits 5 Oral storytelling as an art form is a growing field in the contemporary performing art scene. This course places...