Kunst i samfunnet – 2017

Kunst i samfunnet – 2017

Fra 2017 har jeg vært medlem av forskergruppen «kunst i samfunnet.» ImKult 2014 ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med ungdomskoleelever under prosjekttittelen: Fra muntlig fortelling til digitale...
Norsk Eventyrstil 2016 – 2919

Norsk Eventyrstil 2016 – 2919

Høsten 2016 gjennomførte jeg en spørreundersøkelse blant norske fortellere for å få en oversikt over fortellermateriale og hvilken metodikk de tok i bruk. Spørreundersøkelsen besto primært av prekodede spørsmål som ga meg en statistikk over for eksempel antall...
Filosofi, kunst og kultur – fra 2016

Filosofi, kunst og kultur – fra 2016

Fra 2016 har jeg vært medlem av denne forskergruppen og var blant annet med på å lage konferansen: Aesthetics and Special Needs og å lage det internasjonale studiet: Children and young people, Aesthetics and Special Needs.  Det faglitterære fond 2014 I 2014 fikk jeg...