Oslo Fortellerkafe 2015

Oslo Fortellerkafe 2015

På fortellerkafeen fortalte jeg programmet 50% ondskap.  Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019  Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har...
Elvelangs 2014

Elvelangs 2014

På vegne av Sagene bydel opptrådte jeg sammen med Line Alsaker.  Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019  Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har...
Kulturnatt Oslo 2014

Kulturnatt Oslo 2014

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Museum og Hønselovisa huset. Her tok jeg med to studenter og fortalte «arbeider fortellinger».  Statens kunstnerstipend  I 2002 mottok jeg reisestipend fra Statens reisestipend. Stipendpengene ble brukt til å...
Norsk kulturskoleråd 2013

Norsk kulturskoleråd 2013

På konferansen hadde jeg både kurs og forestilling.  Master 2013 I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag.  ImKult 2014 ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med ungdomskoleelever under...