Mimesis Heidi Dahlsveen

Fortellerkunstner, førstelektor i muntlig fortellerkunst og kunstner-forsker.

Mimesis Heidi Dahlsveen brenner for den muntlige fortellerkunsten hvor hun har virket som forteller i snart tretti år. Hun har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn – og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU-prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun har solgt forestillinger til DKS og turnert internasjonalt. Dahlsveen skaper soloforestillinger, og arbeider med komponister og musikere og andre kunstnere i sine forestillinger. I utformingen av forestillinger er hun opptatt av den poetiske nærværet, samt begreper og temaer som mimesis og minner. Videre er hun en ettertraktet kursholder i det internasjonale fortellermiljøet. Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Dahlsveen har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. Hun er medlem av forskergruppen artistic research ved Oslomet – storbyuniversitet. 

Nedenfor finner du pågående prosjekter og forestillinger.

Arrene du ga meg er et kunstnerisk utviklingsarbeid gjennomført av et midlertidig tverrfaglig kunstnerisk kollektiv med en tidshorisont på to år. Prosjektet skal se nærmere på hvordan man konstruerer narrativer for å fremme en virkelighetsforståelse og hvordan man kan begrepsliggjøre faser i et kunstnerisk utviklingsarbeid. Grunnlagsmaterialet prosjektet tar utgangspunkt i er blant annet norrøn diktning, samt teorier som omhandler narratologi og kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet skal ende i forestilling, fagbok, performative foredrag og vitenskapelige artikler.

Vår – fortellingen om Hervor er en musikalsk fortellerforestilling bygd over norrøne fortellinger og autobiografisk materiale. Forestillingen drøfter friksjonen mellom individet (å finne seg selv) og kollektivet (andres forventninger til deg), mellom muntlig fortellerkunst og teknologi. Videre spør forestillingen hvordan teknologien påvirker minnet og vår identitet. Forestillingen er en samproduksjon med britiske Adverse Camber og framføres av fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen og komponisten/musikeren Kristin Bolstad. Forestillingen er også laget ved hjelp av Seanse. Forestillingen er gjennomført fysisk i Oslo og Stockholm, samt at det 2021 ble laget en digital internasjonal versjon av forestillingen som blant annet ble gjennomført på festivalen Beyond the border, Wales, og 19. februar 2022. Forestillingen egner seg for fra 14 år og oppover.

Monstermyter for de minste er en fortellerforestilling utviklet i samarbeid med komponist Tze Yeung Ho.  Forestillingen er også utviklet gjennom barnehage besøk og observasjon av barns lek. Forestillingen var på barnehageturne våren 2020 med støtte fra Oslo kommune. Temaet for forestillingen er frykt og tar utgangspunkt i den norrøne myten om guden Tor og jotnen Hrugne. Musikken er elektronisk. Egner seg for barn fra fire – syv år.

Friggs sønn døde, og det gjorde også min er både en fortellerforestilling og performance paper/perforativt foredrag. Hvordan snakke om det vonde når du mister ditt barn? Dette er en fortellerforestilling som sammenstiller to narrativer: den norrøne myten om guden Balders død og det autobiografiske materialet om det å miste et barn. Fortellerforestillingen lager en bro mellom to former for minner: det kulturelle og det personlige og det er usikkert hvilken fortelling som egentlig fortelles. Uttrykket er nærværende og tar i bruk grotesk realisme for å desentralisere alvoret. Det betyr at det er kroppslig med brå brudd og sprang i episoder. Det poetiske som estetisk kvalitet er viktig, da det materialiserer innholdet på uventede måter. Det performative foredraget inneholder også teori om minner. Foredraget har blitt framført i Wales og digitalt for en konferanse i Irland. Forestillingen er framført i Norge, Danmark og Storbritannia.

Yrsa – fortellingen du ikke kjenner. Hun var en gjeter, en dronning og ulvemor, en usedvanlig kvinne som sies å ha levd 5 – 600 e.kr. Dette er en fortellerforestilling om Yrsa, et barn født som resultat av en voldtekt. Hun er oppkalt etter morens hund og blir dronning i først Danmark og senere Sverige. Mimesis Heidi Dahlsveen har skapt denne fortellerforestillingen gjennom å studere ulike kilder. Hun har satt sammen fragmentert informasjon for å skape en helhetlig opplevelse. Gjennom eksperimentering og intertekstuelt arbeid har hun funnet fram en kvinnefortelling fra den nordiske sagaen. Yrsa er en karakter i ”Hrolf Krakes og hans krigeres saga”. Sagaen er nedskrevet mellom 1230 og 1450 og blir kategorisert som en fornaldarsaga, en fortelling med innhold fra tiden før Island ble bebodd. Fortellingen om Yrsa står ikke fram som en egen fortelling, men innimellom den mannsdominerte teksten kan man skimte hennes fascinerende historie. I fortellerforestillingen følger Yrsa fra da hun blir født til hun blir dronningmor til den mektige Hrolf Krake, for så å pleie sin syke mor.

Framført i Norge, Sverige, Østerrike og Italia. 

Sårbar. I denne forskningsbaserte fortellerforestillingen forteller Mimesis Heidi Dahlsveen et nordisk folkeeventyr som handler om overgrep og det å være den man egentlig burde være. Folkeeventyret veksler med personlige fortellinger om å søke etter en identitet eller kanskje flere identiteter. I tillegg til å fortelle fortellingen, diskuterer Mimesis Heidi Dahlsveen godhet basert på Martha Nussbaums godhetens skjørhet. Framført i Nederland.

Selv døden har glemt – en fortellerforestilling som passer for 10 år og oppover og som drøfter hva isolasjon er. Fortellerforestillingen består av to norske folkeeventyr, hvor tilhørerne velger materialet de ønsker å høre gjennom en kort beskrivelse av fortellingene. Materialet ser på isolasjon ut fra ulike perspektiver, som frivillig isolasjon hvor en familie er bosatt i dypet av en skog og tvungen isolasjon hvor en ung kvinne blir stengt inne i et underjordisk tårn. Tittelen til forestillingen kommer fra et norske folkeeventyr hvor døden har glemt en isolert bygd i Norge og menneskene lever i flere generasjoner. Framført i Nederland og Belgia.

Ingen

Dette er en musikalsk fortellerforestilling. Musikken i forestillingen er spesialkomponert av Hedvig Mollestad og blir framført elektronisk.

Skolegården! Du er i en skolegård!

Der er det et eget samfunn som alltid er i bevegelse. Farger og lyder klynger seg. Enkelte steder går det fort, andre steder står det grupper i stilltiende snakk. Noen hvisker, andre roper.

Der i skolegården dannes det venneflokker og minner som varer lenge.

Du har hatt dine aller beste opplevelser i en skolegård. Du har ledd så magen gjorde vondt, du traff en god venn som så deg med et klart blikk, du løp så fort over asfalten at det boblet i deg.

Du har også fått føle noe vondt i skolegården. Du har snublet. Du ble en uvenn for en kort stund, men som kjentes som et ragnarokk (det er da verden går under), du hørte ord som laget et arr i deg.

I et hjørne, står i et hjørne, hetta over hodet, trukket ned så langt det lar seg gjøre. Verden er utenfor, verden er innenfor. Støy av snakkende stemmer, kun enkelte ord blir fanget opp, luker av lukter som reiser forbi. Husker og kan ingenting.

En fortellerforestilling om en Ingen. 

Jeg er fast forteller på Gamlebyen skole i Oslo.

Du kan følge min blogg her.

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Dette er boken om å fortelle historier muntlig. I alle samfunn og kulturer har det alltid blitt fortalt fortellinger. Fortellingen er en formel til å forstå og kommunisere det som skjer i hverdagen, i samfunnet og i livet. Boken tar for seg fasene man går igjennom fra...

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg...

Innføring i muntlig fortellerkunst 2008

Dette var min første fortellerbok. Den ble utgitt av Universitetsforlaget.    Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige...

Snikk Snakk 2002

En gang, etter at jeg hadde fortalt i en klasse, kom det et barn bort til meg og sa: ”Takk for at jeg fikk se!” Barnets umiddelbare reaksjon summerte opp essensen av hva muntlig fortellerkunst er. Historie og "å vite" betyr å se. Mennesker har alltid fortalt, enten i...