2023 avsluttet med den performative hendelsen Cloud, Stitches and Red Shoes. Det var en liten forestilling som fant sted i et galleri i forbindelse med EU prosjektet Craft Hub og dette prosjektets utstilling. Den performative hendelsen fulgte opp to tidligere verker skapt i samarbeid med koreograf Anne Bryhn og tekstilkunstner Randi Veiteberg Kvellestad. I dette prosjektet laget jeg et poetisk narrativ basert på H.C Andersens fortelling De røde skoene og et av Kvellestad broderiverk. I forestillingen ønsket jeg å adressere den fortsatt pågående undertrykkelse av kvinner som finnes i enkelte land. Den siste tiden i Norge, har det blitt drept flere kvinner, det er nære slektninger som står bak drapene. Dette er et tema som alltid er aktuelt.

Den meste krevende oppgaven jeg hadde i fjor var å lede arbeidet med og gjennomføringen av en nordisk drama og teater konferanse Drama Boreale 2023. Konferansen strakk seg over tre dager med over hundre innslag av forestillinger, papers, foredrag og kurs. Det deltok fagfolk fra hele Norden, samt noen fra andre land i Europa og besøkende fra Kina.

Utenom Drama Boreale konferansen, hadde jeg performance papers på to konferanser i 2023. I Norge deltok jeg i paperen: Det hender vi snakker sammen ved konferansen for kunst og kultur i opplæring. Så deltok jeg i den spennende konferansen TABOO – TRANSGRESSION – TRANSCENDENCE på Malta med innlegget: Åsgårdsreia – omsorg (care) for the in-between – a paper performance.

Omsorg – fortellinger om ensomhet, ubehag og en elefant, også utviklet i samarbeid med Anne Bryhn og Randi Kveiteberg Vellestad hadde visning på Fortellerfestivalen 2023. Deretter hadde jeg en liten turne bestående av ti forestillinger. I forestillingen undersøker jeg begrepet Omsorg, med spesielt fokus på karakteren Hel – dødens dronning. Som utgangspunkt for forestillingen spør jeg: Hva om Hel var fostermor? Forestillingen ble støttet av Fond for utøvende kunstnere. Prosjektet er blant annet basert på det norrøne diktet Hyndlakvad.

 

Jeg hadde også en liten turne med forestillingen Skjør bestående av ti forestillinger. I denne forestillingen arbeider jeg med den narrative identiteten gjennom å sette sammen autobiografi, et folkeeventyr og en norrøn myte. Forestillingen ble støttet av Kulturdirektoratet, samt at den ble vist på Litteraturhuset i Trondheim. Jeg hadde også kurs for fortellere i Trondheim.

Gjennom hele året har jeg hatt forestillinger på Gamlebyen skole, slik jeg har hatt siden 2017. I år fikk jeg også kunnskapsministeren og ordføreren i Oslo som publikum i forbindelse med skolens jubileum.

 

Noe jeg har aldri har gjort tidligere, men som har gitt mersmak, var å undervise i manusutvikling på Høyskolen i Kristiania. Mitt oppdrag var å innføre studentene i historiefortelling. Videre, har jeg veiledet den italienske fortelleren Heike Vigl i hennes utvikling av en forestilling.

På fortellerfestivalen Geschichtenoase i Sveits,opptrådte jeg med to forestillinger: Fragile og Heat of the tounge.

Jeg hadde også æren av å sitte i vurderingskomiteen til fortelleren Linda Rios, slik at hun fikk anerkjent sin kompetanse som førstelektor.

Tre vitenskapelig bidrag har jeg fått på trykken i 2023. Mimesis i digital praksis er et kapittel i antologien Performative innganger til undervisning – perspektiver på skapende læring med tverrfaglige tema utgitt på Universitetsforlaget. I kapitelet tar jeg for meg hvordan man underviser og opptrer gjennom digitale medier.

Artikkelen: To remember is a risk of forgetting – mimesis and chronotope in artistic process i tidskriftet Journals of the Latvian Academy of Culture 2023 ;Volum 22, baserer seg på fortellerforestillingen Vår.

Og sist har jeg skrevet en artikkel sammen med Anne Bryhn og Randi Veiteberg Kvellestad som omhandler kunstnerisk forskning og vårt samarbeid: Coming together – extended artistic dialog.

I 2023 var det 15 studenter på studiet muntlig fortellerkunst. En ære å være sammen med dem og se deres kreative prosess i å oppdage fagemnet muntlig fortellerkunst. Det ble noen interessante eksamener fra personlig fortelling til mer over i fantasy-sjangeren.

Foreningen Fortellerne har hatt sitt første år med aktiviteter. Foreningen ble stiftet av Bintang og meg i 2022, og i 2023 fikk foreningen støtte fra FFUK. Støtten gikk til konseptet kunstnerisk prosess og praksis. Det var to hovedtemaer som ble drøftet: barn og fortelling, samt musikalitet. Ellers var aktivitetene fotofortellersafari og fortellerkafe som ble drevet i samarbeid med Fortellersentrum.

Noe medieopptreden ble det også for meg i 2023. Jeg deltok i podkasten Tru og meining I gamal tid, jeg ble portrettert i tidsskriftet Drama. Samt at jeg fikk et dikt publisert i et britisk tidsskrift, diktet er basert på forestillingen Skjør.

Aller sist vil jeg nevne de to flotte masterstudentene jeg får veilede dette studieåret. De har begge gjennomført den ene delen av sin mastereksamen, hvor de laget fortellerforestillinger. Martin Krane Pedersen har laget en forestilling om tvangsarbeidere fra Tsjekkia som arbeidet i Norge under andre verdenskrig.

Dushinka Andresen har laget en forestilling om vanskelig oppvekst i Oslo og hvordan man kan komme styrket igjennom vanskelige perioder i livet.