Ek dafa ka zikkar HÆ………. eller Det var en gang eller Lusa som aldri ble mett

Dette var et prosjekt jeg deltok i begynnelsen av 2004. I 1994 reiste Naweed Amjad til Pakistan og samlet punjabi folkeeventyr. Han brukte 1 år på å samle tilsammen 100 eventyr. Naweed ønsket at eventyrene skulle komme tilbake i sin rette ramme, i et direkte møte med tilhørerne. Han ønsket også at barn skulle få innblikk i denne pakistanske eventyrskatten, som på samme tid har likheter med norske folkeeventyr, men som også har sine særegne kulturelle koloritt.

Målsetninger med prosjektet var å

  • Å formidle en kulturtradisjon
  • Å gjøre barn kjent med pakistanske eventyr
  • Å styrke barns pakistanske selvbilde
  • Å skape en felles opplevelse som gir forståelse for hverandres egenart

Prosjektet la opp til en enkel og tradisjonell, men meget tilgjengelig formidlingsform. De pakistanske eventyrene ble fortalt av meg og Elyas Massih, på norsk og urdu. I tillegg til ren fortelling, ble eventyret rammes inn av de pakistanske instrumentene «Tabla og Harmonium». Scenografisk ble det dekoreret med pakistanske tepper og stoffer, utført av Amar Aziz.

Elyas var utdannet musikkpedagog fra Islamabad. Han hadde jobbet som skuespiller i en rekke teateroppsetninger, vært i nyheters redaksjon på radio Pakistan,  Rawelpindi. Han  hadde også jobbet flere år med barn med spesiell behov.

Forestillingen hadde et regleeventyr som grunnfortelling og ble fortalt gjennom rytmer og regler og sang og ren fortelling. Den ble fremført på biblioteker, Mela – festivalen og i barnehager.

Besøk fra Japan 2019

Besøk fra Japan 2019

På vegne av VisitNorway stilte jeg opp og ble intervjuet av Japansk medieselskap. 

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise var et prosjekt gjennomført våren 2020. Prosjektet  var en reaksjon på nedstengingen av Norge mars 2020. Dette prosjektet gikk ut på å skape ti lydfortellinger for mediet Podkast, hvor målet var å se på hvilke virkemidler som skal til for å skape en...

Det norske teatret 2018

Det norske teatret 2018

Jeg hjalp Det Norske Teatret med å samle fortellinger om hav til forestillingen "Nila og den store reisa."

AT425 2018 – 2019

AT425 2018 – 2019

AT425 var navnet på et prosjekt gjennomført med støtte fra Norsk Kulturråd. I prosjektet møttes 10 fortellere fra hele Norge, for å studere og arbeide med en variant av et folkeeventyr. De forespurte fortellerne var valgt fordi de representerte ulike erfaringer og...

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg...

Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

 I 2002 mottok jeg reisestipend fra Statens reisestipend. Stipendpengene ble brukt til å reise til England for å følge flere fortellere der. Videre reiste jeg til San Fransisco i USA og arbeidet med den amerikanske fortelleren Laura Simms.    

Mimesis Heidi Dahlsveen

Mimesis Heidi Dahlsveen

Fortellerkunstner, førstelektor i fortellerkunst

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn – og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun har mottatt kunstnerisk støtte til prosjekter og forfatterstipend. Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst og i  2008 ga hun ut fagboken innføring i muntlig fortellerkunst, Universitetsforlaget. Hun deltar i forskergruppen «kunst i samfunnet».