For den tyrkiske fortellergruppen Seiba hadde jeg kurs, forestilling for voksne og forestilling i grunnskolen. 

Arkiv formidling 2012

Arkiv formidling 2012

Studiet Arkiv og dokumentbehandling ga meg i oppgave å undervise i Arkiv formidling. 

Sensor master UiO 2011

Sensor master UiO 2011

 Jeg sensurerte en masteroppgave som dreide seg om muntlig fortellerkunst innenfor organisasjonslære.

Snakk førte meg hit 2002

Snakk førte meg hit 2002

Artikkelen tar for seg hvordan man kan bruke fortelling for å øke elevenes muntlighet i et klasserom. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Fortell. 

Fire fortellere i samtale 2002

Fire fortellere i samtale 2002

 Denne artikkelen skrev jeg for tidskriftet for fortellere kalt Fortell. Jeg gjorde opptak av fire fortellere som samtalte etter et fortellerprosjekt. Deretter tok jeg utdrag som jeg satte inn i artikkelen. 

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Deichmanske bibliotek Holmlia 2004

Deichmanske bibliotek Holmlia 2004

Dette var en åpen fortellerstund hvor jeg opptrådte med det pakistanske folkeeventyret Lusa som aldri ble mett. Folkeeventyret er innsamlet av Naweed Amjad som jeg samarbeidet med den perioden.