Forestillingen hadde premiere på fortellerfestivalen i Oslo 2018

Dette er en fortellerforestilling som forankres både i litteratur, immateriell kulturarv og scenekunst. På et overordnet plan drøfter forestillingen maktstrukturer som synliggjøres gjennom metaforer, prosa og poesi.

Selve tittelen på fortellerforestillingen kommer fra P. C. Asbjørnsens notat knyttet til en bestemt fortelling om en kvinne som vil bli soldat og som havner i seng med en annen kvinne. I margen har Asbjørnsen skrevet ned ordet svinsk. Hva denne kommentaren innebærer er usikkert, men kan tolkes slik at fortellingen ikke egnet seg for publisering da den kun er formidlet som en kort fotnote bakerst i et av bindene til samlingen Norsk Eventyrbibliotek.  Dette prosjektet ser da også nærmere på fortellinger som ikke blir fortalt og hvilke mekanismer som fører til sensur av fortellinger.

Dette fortellerprogrammet tar utgangspunkt i de erotiske folkeeventyrene perspektivert utfra samtiden og med fokus på sexisme. Det vil si at folkeeventyrene skal belyse ordninger og praksiser som tar for gitt systematisering av kjønn og seksualitet hvor enkelte skal være underlegne. Flere av disse folkeeventyrene har utgangspunkt i middelalderens Exempla hvor fortellingene ble brukt som eksempler av prester for å uttrykke kvinner som syndefulle skikkelser. I innsamlingene fra 1800 – tallet har fortellingene fått en ny funksjon, de skal uttrykke misnøye over autoriteter og maktpersoner blir latterliggjort gjennom hvordan de forsyner seg av kvinners seksualitet. Gjennom eksempler fra #MeToo ser man hvordan strukturene gjentas, den autoritære karakteren er riktignok byttet ut, men kvinnens plassering er satt fast.

Dette er en fortellerforestilling som i innhold omhandler en mer eller mindre sensurert del av den immaterielle kulturarven. I tilnærming til materialet anvendes litterære begreper og i utformingen av forestillingen vil grotesk realisme stå sentralt.

Seminar: Et rom for refleksjon 2019

Seminar: Et rom for refleksjon 2019

Henne og jeg – kroppen i eskapismens fortryllelse   I sitt lange essay «Et eget rom», skriver Woolf blant annet om den framdiktede og den reelle kvinnen. Denne paperperformancen handler om det å være i eller utenfor definisjoner av kunst i det man framdikter en...