De døde – slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv

Venke Aure, Mimesis Heidi Dahlsveen

Abstrakt

Denne presentasjonen er en paper performance basert på en forestilling om den sørgende moren hvor det personlige og det mytiske går over i hverandre. De to bidragsyterne formidler personlige og akademiske diskurser gjennom bruk av temporalitet, kontraster, forstyrrelser og ulike fysiske plasseringer. Ved bruk av narrativer og muntlige polyfoniske ytringer forklarer forfatterne hvordan konseptene kunstnerisk utviklingsarbeid og kunst-basert forskning sammen danner et tredje sted. I sammenblandingen av kunst, akademia og liv, oppstår en kritikk av tradisjon, disipliner og institusjonelle strukturer. Hensikten er å bidra til en epistemologisk plurisme som utfordrer en konvensjonell forståelse av splittelsen mellom kunst og akademia.

De to performative stemmene søker etter innganger for å skape kunst, vitenskap og metodikk i det de kaller «det tredje stedet». Dette arbeidet mellom kunst og akademia utvikler en estetisk epistemologisk posisjon, felles for områdene.

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Dette er boken om å fortelle historier muntlig. I alle samfunn og kulturer har det alltid blitt fortalt fortellinger. Fortellingen er en formel til å forstå og kommunisere det som skjer i hverdagen, i samfunnet og i livet. Boken tar for seg fasene man går igjennom fra...

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg...