Jeg ledet følgende kurs:

Den norrøne myten i dag

De norrøne mytene representerer tankemodeller som en gang var, hvordan kan disse mytene bli en del av dagens samfunnsforståelse? Dette kurset vil gjennom praktisk opplegg utforske og drøfte fortelleren som en post-moderne kunstner med et samfunnsansvar.

Dette er et praktisk kurs som tar utgangspunkt i norrøn mytologi. Gjennom øvelser vil deltakerne arbeide med en modell som hvor man blir kjent med en bestemt norrøn myte, hvor man arbeider med skaldenes verktøy og hvor man utforsker egen fortellerstil. Videre vil man arbeide myten inn i samtidens kontekst, slik at myten får en stemme i en pågående diskurs. Kurset er intenst med et tettpakket opplegg hvor både det mentale og det fysiske blir aktivisert.