Storytelling in Norway 2002

Storytelling in Norway 2002

Dette var en artikkel publisert i det amerikanske The storytelling magazine. Artikkelen beskrev fortellerbildet i Norge.  Hver bydel sin forteller 2002 Prosjektet gikk ut på at en bydel disponerte sin faste forteller i et år. Fortelleren skulle fungere i rollen...
Snikk Snakk 2002

Snikk Snakk 2002

En gang, etter at jeg hadde fortalt i en klasse, kom det et barn bort til meg og sa: ”Takk for at jeg fikk se!” Barnets umiddelbare reaksjon summerte opp essensen av hva muntlig fortellerkunst er. Historie og «å vite» betyr å se. Mennesker har alltid...
Snakk førte meg hit 2002

Snakk førte meg hit 2002

Artikkelen tar for seg hvordan man kan bruke fortelling for å øke elevenes muntlighet i et klasserom. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Fortell.  Storytelling in Norway 2002 Dette var en artikkel publisert i det amerikanske The storytelling magazine. Artikkelen...
Fire fortellere i samtale 2002

Fire fortellere i samtale 2002

 Denne artikkelen skrev jeg for tidskriftet for fortellere kalt Fortell. Jeg gjorde opptak av fire fortellere som samtalte etter et fortellerprosjekt. Deretter tok jeg utdrag som jeg satte inn i artikkelen.  Sommernattskolen 2001-2003  Sommernattskolen ble drevet av...