En fortellerforestilling og fortellerverksted for ungdom i alderen 13 – 18 år

Tidsrom: 2008

Oppdragsgiver: DKS Oslo – skoleturne

Målsetninger: å arbeide med det muntlige uttrykket (genetisk mangfold)

Å se på det muntliges sosiale rom (Økosystemets mangfold)

Beskrivelse av prosjektet

Kjernen i prosjektet er fortellerforestillingen. Utarbeidelse av fortellerforestillingen brukte en referanse gruppe innenfor målgruppen. Referansegruppen pekte på egnende fortellinger og stiler som det fortelle i. I dette ligger det også et læringspotensiale, hvor vi sammen må utarbeide en metodikk som navigasjon for tilbakemeldinger.

Dramaturgisk tok forestillingen ta utgangspunkt i det muntlige i seg selv, det vil si det er assosiative og det binære konsept ble brukt, forestillingen ble bygget opp etter kontraster.

Forestillingen så på gestikken og rombruken som konkrete elementer hentet fra fortellinger og den situasjonen fortellingen befant seg i. Utfra sjangertrekk og kulturkoder fikk hver fortelling sitt spesifikke særpreg og plassering i rommet.

Det var også et fortellerverksted knyttet til prosjektet. Fortellerverkstedet var rettet mot ungdom og hensikten var å gi dem innføring i å opptre muntlig, samtidig som de fokuserer på egne fortellinger. Dette skulle være med på å gi dem trygghet i sin egen identitet i det de opptrer muntlig. Verkstedet besto av øvelser og strakk seg over 4 timer fordelt over 2 ganger.

Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...

Gamlebyen skole 2016 – 2019

Gamlebyen skole 2016 – 2019

 Siden 2016 har jeg hatt jevnlige fortellerstunder på Gamlebyen skole i Oslo. Fortellerstundene er knyttet til biblioteket. 

Askeladden som stjal fra trollet – februar 2020

Askeladden som stjal fra trollet – februar 2020

Denne musikalske fortellerforestillingen ble gjennomført i samarbeid med komponist Martin Hirsti-Kvam og Det norske kammerorkester. Forestillingen foregikk på sentralen og var beregnet på barnehagebarn. 

Jeg vil ha saft

Jeg vil ha saft

Dette er et av de fortellerprogrammene jeg har gjennomført oftest Saft er godt. Saft fyller munnen med ein (må si EIN for det høres så godt ut) søt smak og sildrer lekent nedover halsen. Saft er laget av bær. Om det bare var så enkelt.Lillegutt vil ha saft. Saften er...

Lær meg å se 2002

Lær meg å se 2002

”Lær meg å se” besto av fortellerstunder hver eneste Fredag over en periode, med start våren 2002. Fortellerstundene ble gjennomført fortellere ved Fortellerkontoret Munn & Mæle, samt andre inviterte profesjonelle fortellere.   Ved hver enkelt gang fikk...

FELT 2018 – 2019

FELT 2018 – 2019

I 2018 og 2019 var jeg en del av forskergruppen FELT, hvor jeg blant annet lærte roboten Leonardo å fortelle en fortelling. 

Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på Skaldskurs nyhetsbrev som kommer en gang i måneden. I nyhetsbrevet får du en oversikt over muntlig fortellerkunst i Norge.