SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk, og produserer kompetansehevende prosjekter.

Skaldskur ble etablert november 2018 av Mimesis Heidi Dahlsveen, fortellerkunstner og førstelektor, og Mette Kaaby, kurator, musikkviter og prosjektleder.

Skaldskur har siden etableringen gjennomført prosjektene «AT425» – utvikling av metodikk for revitalisering av norske folkeeventyr med profesjonelle fortellere og forskere knyttet til universiteter og museer, utgivelse og lansering av «Fortellerboken. Deg selv og andre fortalt» (2019) av Mimesis Heidi Dahlsveen, de musikalske fortellerforestillingene «Askeladden som stjal fra trollet» i 2019 og 2020 i samarbeid med Det norske kammerorkester, og «Du er stygg, du! i samarbeid med komponist Hedvig Mollestad, prosjektet «Saga som lydfortellinger» , og workshopsserien «Det akademiske foredraget som scenekunst» – nye blikk på forskningsformidling, med 12 kunstnere og 3 forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Torino.

Prosjektene er finansiert av Norsk Kulturråd.