Muntlig fortellerkunst 2019

Muntlig fortellerkunst 2019

Studieåret 2019 ble studiet muntlig fortellerkunst etablert.  Det norske teatret 2018 Jeg hjalp Det Norske Teatret med å samle fortellinger om hav til forestillingen "Nila og den store reisa." AT425 2018 – 2019 AT425 var navnet på et prosjekt gjennomført med...
Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...
Master i Biomedisin 2016

Master i Biomedisin 2016

Jeg underviste i fortellerteknikk Lakkegata skole 2015 En hel uke fortalte jeg for de ulike trinnene på skolen i forbindelse med leseuke.  Grimme Rødhette DKS 2012 Forestillingen ble gjennomført i OSLO DKS 2012:  Vet du egentlig hvem lille Rødhette er? Alle kjenner...
Bibliotekarutdanningen Oslomet 2016

Bibliotekarutdanningen Oslomet 2016

Jeg har hatt workshops og gjesteforelesninger på Bachelorutdanningen i Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Jeg har særlig bidratt på fordypningsemnet i litteraturformidling. Tradisjonelle erotiske fortellinger Denne boken inneholder tradisjonelle...
Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

 Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har Kulturrådet arbeidet med informasjon og bevisstgjøring om konvensjonen, og gjennomført målrettet kunnskapsbygging i...