Beskrivelse 23 27 – en musikalsk fortellerforestilling om å miste et barn

23.27 er en musikalsk fortellerforestilling som hadde premiere 23. mars 2017 under fortellerfestivalen i Oslo. I fortellerforestillingen blir en autobiografisk fortelling om å miste et barn kombinert med myter fra norrøn mytologi. Musikken i fortellerforestillingen er spesialkomponert for prosjektet og blir framført på akkordeon. Instrumentet er både en pustende kropp, en undertekst og sitt eget narrativ. Forestillingen hadde premiere mars 2017.

I scenerommet er lytterne plassert i en ujevn halvsirkel. Scenerommet kan være et galleri, en black box, et uteområde. Gulv er dekket av bilder og fotoer. Dette for at lytterne kan ha noe å hvilke blikket på og for å kjenne igjen sin egen fortelling. Bildene er av Daniels som døde og liv som forsvant og som lever.  

Inne i midten halvsirkelen, og noen ganger mellom lytterne er det en musiker og en forteller. Musikeren spiller akkordeon. Jeg er fortelleren. Vi forteller om min sønn som døde. Vi forteller om det øyeblikket han døde; vi forteller om hans og mitt liv fra da jeg som 20 åring rømte til Paris til han tretti år senere døde på Lovisenberg. Vi forteller også hans favoritt fortelling om den norrøne guden Balder. Gjennom forestillingen speiler og overumpler de norrøne myter våre liv. Det musikalske er et univers som snakker med fortellingene, karakterene og lytterne. 

Det fortalte og det musikalske er komponert tetti tett og lytterne vet ikke alltid om det handler om Daniel eller Balder. Fortelleren og musikeren bruker fortellingene, rommet og det musikalske på ulike måter, noen ganger for å fremkalle latter, andre ganger for å vise sorg. Bruddene er brå etterligninger av livet.  Forestillingen har en varighet på ca 1 time og 10 minutter. 

Den musikalske fortellerforestillingen 23.27 er et konsept som skaper en møteplass mellom mennesker. Hensikten er å skape en reflektert opplevelse som drøfter ensomhet og sorg, men også det å måtte eller ønsket om å leve. I utforskningen er følgende elementer tilstede

Spilleplass: ca 4 X 4 kvm

Varighet: 1 time og 10 minutter, inkluderer en interaktiv pause

Rigg: på 60 minutter/av 30 minutter

Kapasitet: Egner seg ulike antall publikum

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender – en musikalsk fortellerforestilling om lykke Dette er en musikalsk fortellerforestilling som tar lytterne med til et bortenfor sted. Forestillingen handler om Askefisen, misunnelige brødre og en konge som ikke kan få nok av ting som ikke finnes....