Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2017

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2017

Jeg hadde kurs for bibliotekarene.  The story of Volund: A translation from the oral to the visual – 2016 Den fagfellevurderte artikkelen ble publisert i tidskriftet Journal of Gaming and Virtual Worlds.  Working with the evil. In the storyteller’s...
Treffpunkt Micromarc 2017

Treffpunkt Micromarc 2017

Under konferansen hadde jeg kurs og forestilling for bibliotekarer.  Tradisjonelle erotiske fortellinger Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier...
Oslomet Bibliotek 2015

Oslomet Bibliotek 2015

Jeg hadde to opptredener for biblioteket det året, en på Kjeller og en i Pilestredet.  PedagogiskProfil 2015 Jacobsen på lørdag 2013 Universitas 2012 Studieadministrativ dag 2015 – Oslomet Her opptrådte jeg med korte fortellinger med fokus på refleksjon.  Oslo...
Sarpsborg hovedbibliotek

Sarpsborg hovedbibliotek

Her holdt jeg et kurs for leseombudene.  Grimme Rødhette DKS 2012 Forestillingen ble gjennomført i OSLO DKS 2012:  Vet du egentlig hvem lille Rødhette er? Alle kjenner henne, hun har blitt en del av vår barneoppdragelse. Dette er en fortellerforestilling som forteller...
Vestre toten Bibliotek 2014

Vestre toten Bibliotek 2014

Her arbeidet jeg med nyankomne over fire ganger. Hensiktene var at de skulle fortelle personlige fortellinger som kunne egne seg på radio.  Tradisjonelle erotiske fortellinger Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og...
Deichmanske bibliotek Nordtvet 2013

Deichmanske bibliotek Nordtvet 2013

På biblioteket fortalte jeg programmet: «jeg vil ha saft.» Statens kunstnerstipend  I 2002 mottok jeg reisestipend fra Statens reisestipend. Stipendpengene ble brukt til å reise til England for å følge flere fortellere der. Videre reiste jeg til San...