Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise var et prosjekt gjennomført våren 2020. Prosjektet  var en reaksjon på nedstengingen av Norge mars 2020. Dette prosjektet gikk ut på å skape ti lydfortellinger for mediet Podkast, hvor målet var å se på hvilke virkemidler som skal til for å skape en...
Det norske teatret 2018

Det norske teatret 2018

Jeg hjalp Det Norske Teatret med å samle fortellinger om hav til forestillingen «Nila og den store reisa.» Kosmetisk kirurgi – vi over 60 – 2018 Ungdom står i kø – Aftenposten...
AT425 2018 – 2019

AT425 2018 – 2019

AT425 var navnet på et prosjekt gjennomført med støtte fra Norsk Kulturråd. I prosjektet møttes 10 fortellere fra hele Norge, for å studere og arbeide med en variant av et folkeeventyr. De forespurte fortellerne var valgt fordi de representerte ulike erfaringer og...
Fortellerkvelder på Josefines vertshus

Fortellerkvelder på Josefines vertshus

Jeg arrangerte fortellerkvelder på Josefines vertshus over to semestre. Dette var for å lage et tilbud til fortellere og lyttere i Oslo, ved siden av det som allerede var i Oslo.  Lakkegata skole 2015 En hel uke fortalte jeg for de ulike trinnene på skolen i...
Akershus Festning 2014

Akershus Festning 2014

  Dette var et Halloween prosjekt hvor jeg selv opptrådte og veiledet studenter fra muntlig fortelling 2 som hadde opptredener rundt om på festningen. Oppdragsgiver var Forsvarets stabsmusikk.  Jacobsen på lørdag 2013 Universitas 2012 Cultura Teatro 2009...