Høgskolen i Østfold 1996

Høgskolen i Østfold 1996

Høsten 1996 ble jeg fast tilsatt ved Høgskolen i Østfold, hvor jeg underviste i drama med fokus på muntlig fortelling. Jeg arbeidet primært på barnehageutdanningen. I tillegg fikk jeg opprettet et studie i muntlig fortelling på 10 studiepoeng.   Jeg var heldig som...