Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som profesjonell muntlig fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996. Hun har hatt oppdragsgivere som Kulturtanken, Den National Scene i Bergen, det Norske Teatret. Hun har arbeidet over hele Norden, samt Italia, Tyskland, Hellas, Nederland, Slovenia, Portugal, Spania, Wales, Østerrike, Polen, Skottland, England, Kina og USA.

Hennes hovedfokus som fortellerkunstner er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger. Hennes prosjekter har blitt støttet av norsk kulturråd, fond for utøvende kunstnere og lignende

Opptreden HiO – 2006

Opptreden HiO – 2006

I min stilling ved Oslomet (den gang HiO, så HiOA) gjør jeg en rekke opptredener ved konferanser, seminarer og lignende. Denne gangen:  lærerplanseminarer NRLU og Rector's reception.  Du kan melde deg på Skaldskurs nyhetsbrev som kommer en gang i måneden. I...

Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...

Gamlebyen skole 2016 – 2019

Gamlebyen skole 2016 – 2019

 Siden 2016 har jeg hatt jevnlige fortellerstunder på Gamlebyen skole i Oslo. Fortellerstundene er knyttet til biblioteket. 

Bibliotekarutdanningen Oslomet 2016

Bibliotekarutdanningen Oslomet 2016

Jeg har hatt workshops og gjesteforelesninger på Bachelorutdanningen i Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Jeg har særlig bidratt på fordypningsemnet i litteraturformidling.

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

 Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har Kulturrådet arbeidet med informasjon og bevisstgjøring om konvensjonen, og gjennomført målrettet kunnskapsbygging i...

Master 2013

Master 2013

I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag. 

ImKult 2014

ImKult 2014

ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med ungdomskoleelever under prosjekttittelen: Fra muntlig fortelling til digitale medier.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og...

Arkiv formidling 2012

Arkiv formidling 2012

Studiet Arkiv og dokumentbehandling ga meg i oppgave å undervise i Arkiv formidling.