I Nigeria fortelles det en historie om en jeger som mens han var ute på jakt, snublet over en hodeskalle. Jegeren utbrøt overraskende: ”Hva er dette? Hvordan havnet du her?”. ”Snakk førte meg hit”, svarte hodeskallen nonchalant. Selvfølgelig ble ikke jegeren mindre overrasket, og straks løp han tilbake til sin landsby og fortalte hva han hadde funnet. Tilslutt fikk kongen høre om dette underlige som hadde skjedd, og han ga jegeren ordre om å føre han til hodeskallen. De dro av sted til det stedet hvor hodeskallen lå, jegeren pekte ut skallen for kongen, som ønsket å høre hodeskallen snakke. Jegeren gjentok spørsmålet: ”Hvordan havnet du her?”, men hodeskallen var og forble stille. Kongen ble rasende, kalte jegeren for en svindler og ga ordre til at han skulle halshugges på stedet. Når kongen og hans følge forlot stedet, ropte hodeskallen ut: ”Hva er dette? Hvordan havnet du her?” Jegerens hode svarte: ”Snakk førte meg hit!”

Inspirert av bl.a denne fortellingen skapte Fortellerkontoret Munn & Mæle et prosjekt beregnet på lærere og elever i 5 – 7 klasse. Dette prosjektet tok i bruk muntlig fortellerkunst som en kunstnerisk og pedagogisk form. Målsetningene med prosjektet var:

Basert på en estetisk opplevelse, skulle elevene oppnå større kunnskap om fortellerkunst og ulike kulturer.

Gjennom kunst og dialog skulle elevene få hjelp til å formulere og utforske sine egne tanker om andre kulturer

Gjennom muntlig fortelling, skulle elevene få mulighet til å øke sin bevissthet rundt bruk av språk, uttrykk og kroppsholdning

Prosjektet besto av 3 deler:

Lærerne deltok på fortellerverksted.

I første runde ble lærerne invitert til å delta på verksted med fortellerne. I løpet av verkstedet fikk de gjennomgå grunnleggende teknikker innenfor fortellerkunst, som de kunne videreføre til sine elever.

Lærerne lærte elevene om muntlig fortelling

Lærerne ble oppfordret til å sette elevene sine inn i fortellerkunst, samt videreføre de teknikkene de har lært i løpet av fortellerverkstedet.

Elevene kom på fortellerforestillinger

Elevene skulle først være deltagere/tilhørere til en fortellerforestilling. Forestillingen ble formidlet muntlig av profesjonelle fortellere.

 Etter fortellingene, var det en dialog mellom elevene og fortellere over fortellingen/e, dens innhold og i forhold til hvordan de ble formidlet. Deretter gjennomgikk elevene noe fortellerteknikk, slik at de hadde mulighet til å lære seg fortellingene de har hørt og kunne fortelle de videre til f.eks andre elever ved samme skole.

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender – en musikalsk fortellerforestilling om lykke Dette er en musikalsk fortellerforestilling som tar lytterne med til et bortenfor sted. Forestillingen handler om Askefisen, misunnelige brødre og en konge som ikke kan få nok av ting som ikke finnes....

Gjøvik VGS 2020

Gjøvik VGS 2020

Januar 2020 hadde jeg fortellerkurs for elever i tredjeåret på Gjøvik VGS. 

ImKult 2014

ImKult 2014

ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med ungdomskoleelever under prosjekttittelen: Fra muntlig fortelling til digitale medier.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og...

Halden VGS

Halden VGS

Mellom 2009 og 2018 har jeg mer eller mindre hvert år hatt fortellerkurs på Halden VGS. Kurset har vært knyttet til drama og samfunn. 

Gygra – beist og brud 2020

Gygra – beist og brud 2020

Forestillingen hadde premiere i Berlin 2020. Dette er fortellinger om kvinnfolket slik hun framstår i sagatradisjonen og norrøn mytologi. Det er hun som taler der andre ønsker hun skal tie, det er hun som blottlegger de harde fakta og styrer de skjebner som står...

Belle Gunnes  2008

Belle Gunnes 2008

En fortellerkonsert som baserer seg på naiv humor i det den gjør forsøk på å forstå grotesk realisme Fortellerkonsertens ramme var historien om Belle Gunnes, en historie som gir ny dybde til Selbu vottene. Nordmannen som gjorde amerikaner av seg, en bedrager og...

Djevelens tre dråper

Djevelens tre dråper

Hva var det du så? Hva var det du så? Når du stirret, glante, glodde? Hva var det du så?  Dette var en forestilling for voksne hvor fortellingene ble flettet sammen i et intrikat nettverk.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både...