Troll på tunet var et prosjekt gjennomført med støtte fra Oslo Indre Øst. I utgangspunktet var dette prosjektet lagt til Vøienvolden Gård på Sagene i Oslo, her kom 1. og 2. klasser på besøk, og deltok i leker og fortellinger som kom fra tradisjonsmaterialet. Når prosjektet ble gjennomført høsten 2000, ble det lagt mer spesifikt på tema: Heks. Vøienvolden Gård var viktig i prosjektet fordi barna fikk et forhold til sitt nærmiljø.

 Prosjektet ble gjennomført slik at to og to fortellere gikk sammen og laget et opplegg for den klassen som kom på besøk. .

I opplegget ble det lagt vekt på fortelling, fantasi leker, utelek og spising av boller. Videre ble Vøienvolden Gård som sted gjort kjent med. På Vøienvolden gård hadde vi besøk av 2klasser fra Sagene Skole, Møllergt.skole, Grünerløkka Skole, Bjølsen Skole, Lilleborg Skole og Gamlebyen skole.

Delmål:

  • å styrke klassefelleskap for 6 – 7 åringer ved å gi dem kunstneriske fellesskapsopplevelser
  • å gi dem kunnskap om nærmiljø
  • å gi dem sosial kompetanse gjennom eventyrfortelling, lek og fantasiutfoldelse.

Målgrupper:

  1. og 2. klasser ved skolene i Oslo Indre Øst

Askeladden som stjal fra trollet – februar 2020

Askeladden som stjal fra trollet – februar 2020

Denne musikalske fortellerforestillingen ble gjennomført i samarbeid med komponist Martin Hirsti-Kvam og Det norske kammerorkester. Forestillingen foregikk på sentralen og var beregnet på barnehagebarn. 

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Forestillingen hadde premiere i Wales i 2019. Gjennom humor og energi, tar fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen med oss til den norske fortellertradisjonen. Folkeeventyrene og sagnene forteller om det absurde, vulgære og underlige som oppstår når man vokser, bor og...

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Forestillingen hadde premiere i Wales i 2019. Gjennom humor og energi, tar fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen med oss til den norske fortellertradisjonen. Folkeeventyrene og sagnene forteller om det absurde, vulgære og underlige som oppstår når man vokser, bor og...

Gygra – beist og brud 2020

Gygra – beist og brud 2020

Forestillingen hadde premiere i Berlin 2020. Dette er fortellinger om kvinnfolket slik hun framstår i sagatradisjonen og norrøn mytologi. Det er hun som taler der andre ønsker hun skal tie, det er hun som blottlegger de harde fakta og styrer de skjebner som står...

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground er et Erasmus + prosjekt som ser på bruk av fortelling i konflikter. Partnerne kommer fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. 

Kampen Skole 2017

Kampen Skole 2017

På Klassekampen skole hadde jeg fortellerstunder for fjerde- og femteklassinger.

FELT 2018 – 2019

FELT 2018 – 2019

I 2018 og 2019 var jeg en del av forskergruppen FELT, hvor jeg blant annet lærte roboten Leonardo å fortelle en fortelling. 

Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på Skaldskurs nyhetsbrev som kommer en gang i måneden. I nyhetsbrevet får du en oversikt over muntlig fortellerkunst i Norge.