2005 tok jeg initiativ til og var jeg med på å drive fortellerscenen sammen med andre fortellere. Fortellerscenen hadde sitt utgangspunkt i et ønske om å øke annerkjennelsen for den muntlige fortellerkunsten og formidle et godt og variert fortellerprogram i Oslo for voksne. Fortellerscenen ble etablert høsten 2005 og ble drevet av 9 profesjonelle og halvprofesjonelle fortellere. Da fantes det ikke noen tilsvarende scene i Norge. Fortellerscenens første prosjekt første prosjekt var å presentere fortellere bosatt i Norge og Norden.

Målsetningen var: 

Å nå et bredere publikum av voksne

Å synliggjøre muntlig fortellerkunst som et uttrykksform rettet mot voksne 

Å presentere et variert og godt fortellerprogram rettet mot voksne

Å presentere fortellere med ulike stiler og bakgrunner for på den måten øke annerkjennelsen for muntlig fortellerkunst

Å inspirere fortellermiljøet spesielt i Oslo, men også resten av Norge, til nyskapning innenfor sitt fagfelt 

Fortellerscenen ville arrangere fortellerforestillinger med fortellere bosatt i Norge og utland. Arrangementene foregikk i Jacobs brønn/Kulturkirken Jacob som dannet en fin ramme for forestillinger. Fortellerscenen hadde med vilje valgt ut fortellere som representerte ulike stiler og bakgrunner og som formildet ulike typer fortellinger.

Fortellerne i den første perioden var: den svenske og erfarne fortelleren Anders Granström med et stort repertoar av egen komponerte og tradisjonelle fortellinger. Han er kjent for sitt dramatiske uttrykk og for sette sammen sitt program i ”her og nå” situasjonen. Nuria Moe repertoar av av jeg-fortellinger fortalt med en litt sår, humoristisk vri. Guri Aasen med tradisjonelle fortellinger som fremhever hennes dialekt og gjerne med ”en homofil synsvinkel”. Hennes uttrykk fremstår som meget burlesk. Neppe Pettersson som da var den eneste ”finlands svenske fortelleren” i Finland. I sin formidling av det finske eposet Kalevalla, var uttrykket meget minimalistisk for å få frem de dramatiske bildene tydeligere.

I sitt valg av fortellere formidlet fortellerscenen et variert program som ville nå et variert publikum. Fortellerscenen ønsket også å garantere kvaliteten på sine arrangementer. Fortellerne som opptrådde var dyktige formidlere og kunne sitt håndverk godt.

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Dette er boken om å fortelle historier muntlig. I alle samfunn og kulturer har det alltid blitt fortalt fortellinger. Fortellingen er en formel til å forstå og kommunisere det som skjer i hverdagen, i samfunnet og i livet. Boken tar for seg fasene man går igjennom fra...

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg...

Innføring i muntlig fortellerkunst 2008

Innføring i muntlig fortellerkunst 2008

Dette var min første fortellerbok. Den ble utgitt av Universitetsforlaget.    Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige...

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender – en musikalsk fortellerforestilling om lykke Dette er en musikalsk fortellerforestilling som tar lytterne med til et bortenfor sted. Forestillingen handler om Askefisen, misunnelige brødre og en konge som ikke kan få nok av ting som ikke finnes....

Gjøvik VGS 2020

Gjøvik VGS 2020

Januar 2020 hadde jeg fortellerkurs for elever i tredjeåret på Gjøvik VGS. 

ImKult 2014

ImKult 2014

ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med ungdomskoleelever under prosjekttittelen: Fra muntlig fortelling til digitale medier.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og...

Halden VGS

Halden VGS

Mellom 2009 og 2018 har jeg mer eller mindre hvert år hatt fortellerkurs på Halden VGS. Kurset har vært knyttet til drama og samfunn. 

8 + 3 =