En fortellerproduksjon basert på norrøn mytologi

Hva: Gjennomførelse av en episk fortellerforestilling for elever i grunnskolen. Produksjonen er basert på en produksjon gjennomført i London – Unicorn theatre februar 2010   


 Tidsrom: Høst 2010 DKS Oslo

Målgruppe: 3 – 7. klasse

Lengde på forestilling: 1 timer (60 minutter)

”Å løpe om kapp med tanken” henspeiler på Tjalves kappløp med Huge i fortellingen ”Tors Ferd til Utgard”. Motivet kan også fremstå som en metafor for post post modernistisk akademisk tankegang. Denne norrøne myten har flere slike dynamiske motiver – sloss med alderdom, spise omkapp med ilden. Samt at den bærer i seg et metaperspektiv – fortellingen peker på skillet mellom illusjon og virkelighet, mens den selv fremstår i dag som en illusjon, samt at den fremhever hvordan en sterk tro, en overbevisning farger vår sanselig persepsjon. Norrøne myter blir ofte fortalt, da gjerne i en setting av kulturbærende romantikk, og sterkt påvirket av Snorre Sturlassons kristne forståelse av verdensbildet, samtidig og på en annen side – motiver fra norrøn mytologi blir fylt med konnotasjoner som peker på vold, rasisme og aggresjon.

Ved å relatere mytene fra norrøn mytologi til egne erfaringer, vil det være lettere å bære med seg fortellingene videre.

MÅL

  1. Å skape refleksjon rundt norrøne myters samtidsaktualitet
  2. Å gjenkjenne seg selv i Eldre Eddas komposisjon og materiale – dekonstruksjon
  3. Å vekke interessen for og øke kunnskapen rundt norrøn mytologi og det episke

Beskrivelse:

Ekko med variasjoner

var en fortellerforestilling bestående av norrøne myter. Fortellerforestillingen kom på besøk i klasserommet eller annet egnet rom.

Den hadde varighet på 60 minutter.

Gygra – beist og brud 2020

Gygra – beist og brud 2020

Forestillingen hadde premiere i Berlin 2020. Dette er fortellinger om kvinnfolket slik hun framstår i sagatradisjonen og norrøn mytologi. Det er hun som taler der andre ønsker hun skal tie, det er hun som blottlegger de harde fakta og styrer de skjebner som står...

Belle Gunnes  2008

Belle Gunnes 2008

En fortellerkonsert som baserer seg på naiv humor i det den gjør forsøk på å forstå grotesk realisme Fortellerkonsertens ramme var historien om Belle Gunnes, en historie som gir ny dybde til Selbu vottene. Nordmannen som gjorde amerikaner av seg, en bedrager og...

Djevelens tre dråper

Djevelens tre dråper

Hva var det du så? Hva var det du så? Når du stirret, glante, glodde? Hva var det du så?  Dette var en forestilling for voksne hvor fortellingene ble flettet sammen i et intrikat nettverk.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både...

Askeladden som stjal fra trollet – februar 2020

Askeladden som stjal fra trollet – februar 2020

Denne musikalske fortellerforestillingen ble gjennomført i samarbeid med komponist Martin Hirsti-Kvam og Det norske kammerorkester. Forestillingen foregikk på sentralen og var beregnet på barnehagebarn. 

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Forestillingen hadde premiere i Wales i 2019. Gjennom humor og energi, tar fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen med oss til den norske fortellertradisjonen. Folkeeventyrene og sagnene forteller om det absurde, vulgære og underlige som oppstår når man vokser, bor og...

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Geita som svigersønn og andre fortellinger

Forestillingen hadde premiere i Wales i 2019. Gjennom humor og energi, tar fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen med oss til den norske fortellertradisjonen. Folkeeventyrene og sagnene forteller om det absurde, vulgære og underlige som oppstår når man vokser, bor og...

Gygra – beist og brud 2020

Gygra – beist og brud 2020

Forestillingen hadde premiere i Berlin 2020. Dette er fortellinger om kvinnfolket slik hun framstår i sagatradisjonen og norrøn mytologi. Det er hun som taler der andre ønsker hun skal tie, det er hun som blottlegger de harde fakta og styrer de skjebner som står...

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground er et Erasmus + prosjekt som ser på bruk av fortelling i konflikter. Partnerne kommer fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. 

Kampen Skole 2017

Kampen Skole 2017

På Klassekampen skole hadde jeg fortellerstunder for fjerde- og femteklassinger.

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise var et prosjekt gjennomført våren 2020. Prosjektet  var en reaksjon på nedstengingen av Norge mars 2020. Dette prosjektet gikk ut på å skape ti lydfortellinger for mediet Podkast, hvor målet var å se på hvilke virkemidler som skal til for å skape en...