Dette var et prosjekt jeg ikke deltok i som forteller, men sørget for finansiell støtte til. Det har vært en ”uformell” kontakt mellom fortellermiljøene i Hellas og Norge siden 2008. Norske enkelt fortellere har deltatt i festivalen på øya Kea og holdt enkeltstående kurs, greske fortellere har deltatt som observatører på Fortellerfestivalen i Oslo.

I Norge er kunnskapen om gresk mytologi en nødvendighet og en naturlig del av repertoaret til de fleste fortellere. I Hellas er kunnskapen om norrøn mytologi minimal og rikdommen rundt norske folkeeventyr og sagn finnes det ingen kjennskap til. Kunnskapen om og kompetansen i norske folkeeventyr og sagn har uten tvil vært en av grunnene til det rike og varierende fortellermiljøet i Norge. Det lille fortellermiljøet i Norge er stort i forhold til befolkningsantall og infrastruktur, kvaliteten og kompetansen er gjennomsnittelig god og i stadig utvikling, sammenlignet med andre tilsvarende land i Europa. Den norske fortellerkunsten er ikke båret fram av enkeltstående mesterfortellere, men en felleskompetanse som stadig er i diskurs.

Desember 2011 ønsker «Centre for the Study and Dissemination of Myths and Folktales» å arrangere en fortellerfestival i Aten med fokus på norsk muntlig fortellerkunst.

Besøk fra Japan 2019

Besøk fra Japan 2019

På vegne av VisitNorway stilte jeg opp og ble intervjuet av Japansk medieselskap. 

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

 Sammen med blant annet Abbi Patrix opptrådte jeg med norsk folkeeventyr i Alden Biesen, Belgia.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den...

Berlin 2020

Berlin 2020

I Berlin hadde jeg tre dagers kurs for UDK og to forestillinger. 

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground er et Erasmus + prosjekt som ser på bruk av fortelling i konflikter. Partnerne kommer fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. 

Artistic  research at Kristiania 2019

Artistic research at Kristiania 2019

De døde - slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv Venke Aure, Mimesis Heidi Dahlsveen Abstrakt Denne presentasjonen er en paper performance basert på en forestilling om den sørgende moren hvor det personlige og det mytiske går over i hverandre. De to...

ECQI – Blurring the lines between art, academia and life 2018

ECQI – Blurring the lines between art, academia and life 2018

Venke Aure1, Mimesis Heidi Dahlsveen2 1OsloMet – metropolitan university (NORWAY) 2OsloMet – metropolitan university (NORWAY) Abstract The presentation will be build upon a performing paper, a mixing of discourses based on a performance about the grieving mother. The...

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

 Sammen med blant annet Abbi Patrix opptrådte jeg med norsk folkeeventyr i Alden Biesen, Belgia.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den...

Boklansering 2020

Boklansering 2020

Skaldskur arrangerte boklansering på den store fortellerdagen.