Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

Fagkomite – Kulturrådet 2014 – 2019

 Kulturrådet følger opp arbeidet med implementering av konvensjonen i Norge og er Kulturdepartementets fagorgan i denne sammenhengen. De siste årene har Kulturrådet arbeidet med informasjon og bevisstgjøring om konvensjonen, og gjennomført målrettet kunnskapsbygging i...
Førstelektor i muntlig fortellerkunst 2014

Førstelektor i muntlig fortellerkunst 2014

I 2014 ble jeg tilkjent opprykk til førstelektor i muntlig fortellerkunst.  Grimme Rødhette DKS 2012 Forestillingen ble gjennomført i OSLO DKS 2012:  Vet du egentlig hvem lille Rødhette er? Alle kjenner henne, hun har blitt en del av vår barneoppdragelse. Dette er en...
Master 2013

Master 2013

I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag.  Master 2013 I 2013 begynte jeg å undervise og veilede på master i estetiske fag.  ImKult 2014 ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med...
ImKult 2014

ImKult 2014

ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med ungdomskoleelever under prosjekttittelen: Fra muntlig fortelling til digitale medier.  Jacobsen på lørdag 2013 Universitas 2012 Cultura Teatro 2009 Kulturnatt Oslo 2014...
Arkiv formidling 2012

Arkiv formidling 2012

Studiet Arkiv og dokumentbehandling ga meg i oppgave å undervise i Arkiv formidling.  Tradisjonelle erotiske fortellinger Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å...
Sensor master UiO 2011

Sensor master UiO 2011

 Jeg sensurerte en masteroppgave som dreide seg om muntlig fortellerkunst innenfor organisasjonslære. Hvaler DKS 2011 – 2012 Jeg fortalte jevning for 1. - 4. trinn på det to grunnskolene på Hvaler.    Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som...