Dette var en festival jeg var med på å arrangere fra 2004 til 2008. Etter dette overtok gruppen Fabelaktig prosjektet med å spre eventyr til familier med barn.

Villa Fridheim ligner et eventyrslott. Og hele bygningen er rik på historier. Bygningen ligger som et hjerte i Krødsherad kommune/Buskerud fylke, et område hvor kunstneren Theodor Kittelsen og eventyrsamleren Jørgen Moe virket. Deres tradisjonsrike materiale har Villa Friedheim ivaretatt og videreutviklet. De har utstillinger med ny kunst, faste eventyrutstillinger og eventyrstunder.

Villa Fridheim ønsket å levendegjøre eventyret både som en muntlig fortellertradisjon, men også i andre formidlingsformer. Eventyrfestivalen foregikk i begynnelsen av juli.                                                         

Målsetningen for arrangementet var:

  1. Eventyrfestivalen skulle skape et levende møte mellom eventyr og barn.
  2. Eventyrfestivalen skulle vekke nysgjerrighet og kreativitet, og inspirere til økt bruk av eventyr.
  3. Eventyrfestivalen skulle være en møteplass for barn hvor de kunne oppleve ting sammen med andre.
  4. Eventyrfestivalen skulle gjenskape og fornye eventyrtradisjonen.
  5. Eventyrfestivalen skulle formidle og spre eventyr til nye lyttere.

Statens kunstnerstipend

Statens kunstnerstipend

 I 2002 mottok jeg reisestipend fra Statens reisestipend. Stipendpengene ble brukt til å reise til England for å følge flere fortellere der. Videre reiste jeg til San Fransisco i USA og arbeidet med den amerikanske fortelleren Laura Simms.    

Oral storytelling as artistic research 2020

Oral storytelling as artistic research 2020

Jeg skapte og var faglig ansvarlig for følgende studie høsten 2020: Oral storytelling as artistic research  - a course on master level ECTS credits 5 Oral storytelling as an art form is a growing field in the contemporary performing art scene. This course places...

Gjøvik VGS 2020

Gjøvik VGS 2020

Januar 2020 hadde jeg fortellerkurs for elever i tredjeåret på Gjøvik VGS. 

Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...

Gamlebyen skole 2016 – 2019

Gamlebyen skole 2016 – 2019

 Siden 2016 har jeg hatt jevnlige fortellerstunder på Gamlebyen skole i Oslo. Fortellerstundene er knyttet til biblioteket. 

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise var et prosjekt gjennomført våren 2020. Prosjektet  var en reaksjon på nedstengingen av Norge mars 2020. Dette prosjektet gikk ut på å skape ti lydfortellinger for mediet Podkast, hvor målet var å se på hvilke virkemidler som skal til for å skape en...