Støttet av norsk kulturråd

Kromosomer er en fortellerforestilling som under bearbeidelse og gjennomføring samarbeider og samspiller med digitale, virtuelle og sosiale medier.

Kromosomer er også et laboratorium for undervisning og sosialt entreprenørskap.

Kjernen i prosjektet er norsk sagn. Sagn forstås i prosjektet som en antatt symbolsk fremstilling som oppstår i det vi møter fenomener (memorater) som vekker anstøt. Karakterene i sagnene representerer ”de andre” som vi definerer oss bort fra. Tiltross for at flere av dem har store likheter med oss selv, kan vi ikke akseptere ”de” som en del av oss. Sagnet gjør forsøk på å normalisere det fremmedgjorte, det som skiller seg ut og vekker anstøt. Det forenkler virkeligheten og konserverer normerende forklaringsmodeller innenfor et gitt samfunn.

Hensikten med prosjektet er å undersøke begrepene ”kurator” og ”produsage”, å skape forbindelser mellom ”her og nå” øyeblikket og virtuelle og digitale/sosiale medier, å artikulere og reflektere erfaringene inn i undervisning og å undersøke hvordan identiteten representerer seg gjennom medienes uttrykk.

Metoden er å skape og produsere i ulike medier og plattformer med ”performance” og ”artefacts” som koordinatorer for refleksjon. Prosessen og gjennomføringen inkluderer: strukturerende møter mellom sagn og livsfortellinger, skapelse av avatarer og installasjoner i den virtuelle verden, skapelse og formidling av digitale fortellinger, utprøving og testing av modell for muntlig fortellerkunst, samt sammenligning av det performative i ulike medier.

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Fortellerboken – deg selv og andre fortalt

Dette er boken om å fortelle historier muntlig. I alle samfunn og kulturer har det alltid blitt fortalt fortellinger. Fortellingen er en formel til å forstå og kommunisere det som skjer i hverdagen, i samfunnet og i livet. Boken tar for seg fasene man går igjennom fra...

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Denne boken inneholder tradisjonelle fortellinger som tematiserer det erotiske i folklore og mytologi. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg...

Innføring i muntlig fortellerkunst 2008

Innføring i muntlig fortellerkunst 2008

Dette var min første fortellerbok. Den ble utgitt av Universitetsforlaget.    Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige...

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender

Stjæle sølvender – en musikalsk fortellerforestilling om lykke Dette er en musikalsk fortellerforestilling som tar lytterne med til et bortenfor sted. Forestillingen handler om Askefisen, misunnelige brødre og en konge som ikke kan få nok av ting som ikke finnes....

Gjøvik VGS 2020

Gjøvik VGS 2020

Januar 2020 hadde jeg fortellerkurs for elever i tredjeåret på Gjøvik VGS. 

ImKult 2014

ImKult 2014

ImKult var et prosjekt ved Oslomet støttet av Unesco. Jeg reiste ut til Hvaler og arbeidet med ungdomskoleelever under prosjekttittelen: Fra muntlig fortelling til digitale medier.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og...

Halden VGS

Halden VGS

Mellom 2009 og 2018 har jeg mer eller mindre hvert år hatt fortellerkurs på Halden VGS. Kurset har vært knyttet til drama og samfunn. 

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise 2020

Mimesis i krise var et prosjekt gjennomført våren 2020. Prosjektet  var en reaksjon på nedstengingen av Norge mars 2020. Dette prosjektet gikk ut på å skape ti lydfortellinger for mediet Podkast, hvor målet var å se på hvilke virkemidler som skal til for å skape en...