Høsten 2016 gjennomførte jeg en spørreundersøkelse blant norske fortellere for å få en oversikt over fortellermateriale og hvilken metodikk de tok i bruk. Spørreundersøkelsen besto primært av prekodede spørsmål som ga meg en statistikk over for eksempel antall folkeeventyr i fortellerens repertoar. Spørreundersøkelsen inneholdt også muligheter for åpne svar som nyanserte fokuset. 

Høsten 2016 og våren 2017 fulgte jeg fem fortellere ut i feltet, jeg observerte deres forestillinger, etterfulgt av et semi-strukturert intervju/samtale. Utvalget fortellere baserte seg på hvem som faktisk skulle fortelle norske folkeeventyr den perioden.

 Fortellingene som ble fortalt var norske folkeeventyr hentet fra det som regnes som samlingen av folkeeventyr til Asbjørnsen og Moe. Hvilken spesifikke samling de ulike fortellerne tok utgangspunkt er ukjent. En av fortellerne fortalte et norsk sagn. 

Jeg var tilstede som en del av lytterne i de fortellersituasjonene jeg observerte. Disse foregikk i bibliotek, museum, kirke, grunnskole og på en konferanse.

Materialet resulterte i en artikkel publisert 2019. 

Kampen Skole 2017

Kampen Skole 2017

På Klassekampen skole hadde jeg fortellerstunder for fjerde- og femteklassinger.

FELT 2018 – 2019

FELT 2018 – 2019

I 2018 og 2019 var jeg en del av forskergruppen FELT, hvor jeg blant annet lærte roboten Leonardo å fortelle en fortelling. 

Skaldskur 2018

Skaldskur 2018

SKALDSKUR AS er et produksjons- og utviklingsselskap for scenekunst, muntlig fortelling, litteratur, musikk, tverrkunstneriske uttrykk og møtepunkter med forskning. Vi utforsker nye narrativer og visningsformater og konsepter som forener kunst, vitenskap og politikk,...

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

The goat as son in law – Alden Biesen februar 2020

 Sammen med blant annet Abbi Patrix opptrådte jeg med norsk folkeeventyr i Alden Biesen, Belgia.  Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996  i både inn - og utland. Hun  deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den...

Berlin 2020

Berlin 2020

I Berlin hadde jeg tre dagers kurs for UDK og to forestillinger. 

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground 2019-2021

Common future Common Ground er et Erasmus + prosjekt som ser på bruk av fortelling i konflikter. Partnerne kommer fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. 

Artistic  research at Kristiania 2019

Artistic research at Kristiania 2019

De døde - slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv Venke Aure, Mimesis Heidi Dahlsveen Abstrakt Denne presentasjonen er en paper performance basert på en forestilling om den sørgende moren hvor det personlige og det mytiske går over i hverandre. De to...

ECQI – Blurring the lines between art, academia and life 2018

ECQI – Blurring the lines between art, academia and life 2018

Venke Aure1, Mimesis Heidi Dahlsveen2 1OsloMet – metropolitan university (NORWAY) 2OsloMet – metropolitan university (NORWAY) Abstract The presentation will be build upon a performing paper, a mixing of discourses based on a performance about the grieving mother. The...